do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 13.06.2017
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Sprawdź, co zmieniło się w Kodeksie pracy od 1 czerwca 2017 r.

Jeżeli z powodu przedłużenia umowy na czas określony do dnia porodu nastąpi przekroczenie 33 miesięcy zatrudniania na podstawie takiej umowy lub pracodawca zawrze więcej niż 3 takie umowy, to nie dojdzie do przekształcenia umowy na czas określony w umowę bezterminową. Takie zmiany zostały wprowadzone do Kodeksu pracy od 1 czerwca 2017 r.

Od 22 lutego 2016 r. obowiązują limity dotyczące zawierania umów na czas określony. Obecnie z tym samym pracownikiem można:

  • podpisać umowę na czas określony maksymalnie na 33 miesiące (dotyczy to również kilku umów tego rodzaju zawieranych z jednym pracownikiem),
  • zawrzeć maksymalnie 3 umowy na czas określony.

Jednocześnie zostały przewidziane cztery wyjątki od tych regulacji. Mianowicie zawarcie umowy na czas określony nie podlega limitom, jeżeli taka umowa została zawarta:

1) w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,

2) w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,

3) w celu wykonywania pracy przez okres kadencji,

4) w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie

- jeżeli ich zawarcie w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy.

Przekroczenie limitów dotyczących umów na czas określony powoduje, że od dnia, kiedy upłynął 33-miesięczny okres zatrudnienia lub została zawarta 4. umowa na czas określony, uważa się, iż pracownik jest zatrudniony na czas nieokreślony (art. 251 § 3 Kodeksu pracy).

Wprowadzone od 22 lutego 2016 r. przepisy nie regulowały natomiast kwestii obowiązywania limitów dotyczących umów na czas określony, w sytuacji gdy umowa była przedłużana do dnia porodu z pracownicą w ciąży zatrudnioną na czas określony. Jednak większość ekspertów zajmujących się prawem pracy wskazywała, że w takim przypadku limity nie powinny obowiązywać. Przedłużenie umowy do dnia porodu odbywa się bowiem z mocy prawa i nie jest uzależnione od woli pracodawcy.

Należy też zwrócić uwagę, że do przedłużenia umowy o pracę do dnia porodu dochodzi bez konieczności aneksowania umowy czy zawierania nowej umowy o pracę. Zatem przedłużenie do dnia porodu trzeciej umowy o pracę na czas określony z pracownicą w ciąży nie oznacza zawarcia kolejnej (czwartej) umowy, a tym samym nie prowadzi do przekroczenia limitu liczby umów na czas określony zawartych między tymi samymi stronami stosunku pracy.

Pomimo tych opinii ustawodawca postanowił uregulować tę kwestię w Kodeksie pracy. W wyniku nowelizacji, która obowiązuje od 1 czerwca 2017 r., wprowadzono zapis, że przedłużenie umowy do dnia porodu nie podlega limitom, które dotyczą umów na czas określony (art. 251 § 41 Kodeksu pracy).

Marek Skałkowski

Kodeks pracy 2018. Praktyczny komentarz z przykładami STANDARD

Publikacja „Kodeks pracy 2018. Praktyczny komentarz z przykładami” zawiera aktualną treść ustawy oraz praktyczny komentarz do każdego działu Kodeksu pracy ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych oraz planowanych zmian.

Kup już za: 89.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK