do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 08.06.2017
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Stawki VAT w 2018 r. bez zmian

Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu budżetu państwa na rok 2018, przedłożone przez ministra rozwoju i finansów. Założono, że w 2018 r. stawki VAT pozostaną na poziomach obowiązujących w 2017 r. Jednocześnie w 2018 r. spodziewane są wpływy z zawieszonego obecnie podatku od handlu detalicznego.

Na poziom dochodów budżetu państwa w 2018 r. istotny wpływ będą miały także działania związane z poprawą przestrzegania przepisów podatkowych. Będą one głównie skoncentrowane na walce z patologiami o charakterze przestępczym (chodzi o oszustwa podatkowe związane z podatkiem VAT) i działaniami polegającymi na stosowaniu agresywnej optymalizacji podatkowej i unikaniu opodatkowania zysków osiąganych w kraju.

Ograniczenie tzw. luki podatkowej w VAT, stanowiące główny cel Krajowej Administracji Skarbowej, umożliwią w szczególności:

  • system teleinformatyczny wspierający wykrywanie faktur dokumentujących czynności fikcyjne, na podstawie jednolitych plików kontrolnych (JPK) zawierających ewidencję zakupu i sprzedaży VAT oraz innych narzędzi analitycznych;
  • wprowadzenie obowiązku przekazywania Krajowej Administracji Skarbowej danych, które umożliwią szybką identyfikację podejrzanych transakcji i weryfikację spójności deklarowanych przychodów oraz kosztów z obrotami na rachunku bankowym;
  • wdrożenie systemu teleinformatycznego i mechanizmu analizy ryzyka, ograniczającego wykorzystywanie przez przestępców uczestniczących
  • w wyłudzeniach podatku VAT niedoskonałości w przepływie informacji w ramach systemu bankowego;
  • wprowadzenie w 2018 r. tzw. modelu podzielonej płatności za dostarczone towary lub wyświadczone usługi na kwotę netto, która będzie wpłacana przez nabywcę na konto dostawcy lub usługodawcy oraz kwotę podatku, która trafi bezpośrednio na odrębne konto VAT, przeznaczone do opłacania przez podatnika VAT naliczonego i swoich zobowiązań z tytułu VAT do urzędu skarbowego;
  • wprowadzenie wielu dodatkowych działań w obszarze podatków: VAT, CIT i akcyzy, których celem jest poszerzanie wiedzy oraz jakości instrumentów analitycznych i kontrolnych.

Pozytywne skutki dla budżetu przyniosą również zmiany w ustawie o grach hazardowych oraz wzmocnienie systemu monitorowania drogowego przewozu towarów.

Źródło: www.premier.gov.pl

PIP i ZUS Kontrole u Pracodawcy - wzory pism z komentarzem (książka)

Publikacja zawiera omówienie praw i obowiązków, jakie mają pracodawcy w przypadku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakładzie pracy. Szczególną wartością książki są wzory dokumentów dotyczące korespondencji pracodawcy z PIP i ZUS, jaka jest prowadzona w przypadku kontroli firmy przez te organy.

Kup już za: 89.60 zł