do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 02.06.2017
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Nowy wzór świadectwa pracy

1 czerwca 2017 r. weszły w życie zmiany dotyczące reguł wystawiania świadectwa pracy.

Zmiany dotyczą m.in. świadectw pracy wystawianych pracownikom tymczasowym przez agencje pracy tymczasowej. Podmioty te zostały zobowiązane do zamieszczania w świadectwie pracy informacji dotyczących każdego pracodawcy użytkownika, na rzecz którego pracownik wykonywał pracę tymczasową na podstawie umowy o pracę, oraz okresów wykonywania takiej pracy.

Nowe przepisy określają też reguły i terminy poprawiania świadectwa pracy w następstwie wyroku sądu lub ugody oraz wprowadzają nowy wzór świadectwa pracy.

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 24 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy – Dz.U. z 2017 r. poz. 1044

Oprac. Ewa Sławińska

PIP i ZUS Kontrole u Pracodawcy - wzory pism z komentarzem (książka)

Publikacja zawiera omówienie praw i obowiązków, jakie mają pracodawcy w przypadku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakładzie pracy. Szczególną wartością książki są wzory dokumentów dotyczące korespondencji pracodawcy z PIP i ZUS, jaka jest prowadzona w przypadku kontroli firmy przez te organy.

Kup już za: 128.00 zł