do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 10.07.2017
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Dane dłużników fiskusa będą ujawniane w Rejestrze Należności Publicznoprawnych

Od 1 stycznia 2018 r. informacje o wysokości podatków, ceł, składek ZUS i mandatów karnych oraz skarbowych, których podatnik nie zapłacił, będą publikowane w Rejestrze Należności Publicznoprawnych. Rejestr ten ma prowadzić szef Krajowej Administracji Skarbowej i zawarte w nim dane będą udostępniane przez Portal Podatkowy.

Informacje o długach mają wpisywać naczelnicy urzędów skarbowych i reprezentanci gmin (wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast). Wpisanie długu wynikającego z decyzji lub wyroku będzie mogło nastąpić po uprawomocnieniu się decyzji lub wyroku sądu administracyjnego. Zanim dojdzie do umieszczenia danych w rejestrze, dłużnik powinien otrzymać ostrzeżenie o „zagrożeniu ujawnieniem w rejestrze”. Jeśli dłużnik nadal nie zapłaci, to po 30 dniach jego dane zostaną wprowadzone do rejestru.

Nazwa i dane zobowiązanego (dłużnika) ujawniane będą, gdy łączna kwota należności pieniężnych wraz odsetkami z tytułu niezapłacenia ich w terminie przekroczy 5000 zł (art. 18e ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji). Do rejestru stopniowo będą wprowadzane także należności pieniężne, które stały się wymagalne przed 1 stycznia 2018 r. (art. 16 ustawy).

W przypadku dłużnika będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, by poznać jego długi, trzeba będzie uzyskać jego zgodę (np. w sytuacji, gdy ubiega się on o kredyt). Upoważnienie to jest ważne nie dłużej niż przez 60 dni od dnia jego udzielenia. Dodatkowo wystąpienie o informację o długach osoby fizycznej bez jej upoważnienia może skutkować grzywną w wysokości 30 tys. zł (art. 168f ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji). Każdy przypadek pobrania z Portalu Podatkowego informacji o zobowiązanym zostanie zapisany, a informacja o próbach wyszukiwania informacji będzie mu przekazana – jeśli o to spyta. Informacja ta będzie przekazana zobowiązanemu nieodpłatnie. Jeżeli dojdzie do nieuprawnionego ujawnienia danych, to dłużnik będzie mógł wystąpić o odszkodowanie od Skarbu Państwa na zasadach przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

Deklarowanym przez ustawodawcę celem wprowadzenia nowego rejestru jest:

  • zachęcenie dłużników do szybszej spłaty swoich zobowiązań wobec fiskusa,
  • pomoc dla przedsiębiorców w weryfikowaniu sytuacji finansowej kontrahentów.

Czytaj więcej w artykule: "Ułatwienia w dochodzeniu wierzytelności" >>

Czytaj także:

"Łatwiejsze dochodzenie należności przez firmy" >>

"Przedsiębiorcy łatwiej odzyskają długi" >>

Przewodnik po zmianach przepisów 2017/2018

Komplet informacji o zmianach przepisów z zakresu podatków, rachunkowości, prawa pracy, ubezpieczeń oraz prawa gospodarczego znowelizowanych na przełomie 2017/2018 r. W jednym miejscu zostały zebrane wszystkie informacje o nowelizacjach przepisów istotnych dla rozliczeń firmy.

Kup już za: 99.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK