do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 19.05.2017
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Zwrot nienależnie zapłaconych odsetek bez korygowania rozliczenia

Fiskus chce być coraz bardziej przyjazny podatnikom. Niestety, gdy ma zwracać nienależnie pobraną daninę, zdarza się nadal, że urzędnicy dwoją się i troją, by jak najwięcej i najdłużej została w budżecie. Potwierdza to przypadek spółki, której rację w sporze o zwrot nadpłaty przyznał we wtorek Naczelny Sąd Administracyjny.

Naczelny Sąd Administracyjny słusznie uznał, że organy podatkowe nie mogą ograniczać praw podatników, którzy po korzystnym dla nich orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości UE występują o zwrot zapłaconych odsetek. Orzeczenie NSA ma też ważny wymiar praktyczny. Nie jest tajemnicą, że postępowania przed TSUE mogą trwać długo. W wielu przypadkach firmy nie są w stanie skonsumować korzyści płynących z jego rozstrzygnięć, bo z uwagi na przedawnienie skorygowanie rozliczeń nie jest już możliwe. Odsetki zazwyczaj są jednak płacone później. W tej sytuacji ograniczenie prawa do występowania o zwrot nienależnie zapłaconej kwoty do urzędu po wyroku TSUE pozbawiałoby podatnika prawa do choćby częściowej rekompensaty strat spowodowanych błędną wykładnią przepisów - podkreśla Mariusz Korzeb, ekspert Pracodawców RP.

Źródło: Pracodawcy RP

PIP i ZUS Kontrole u Pracodawcy - wzory pism z komentarzem (książka)

Publikacja zawiera omówienie praw i obowiązków, jakie mają pracodawcy w przypadku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakładzie pracy. Szczególną wartością książki są wzory dokumentów dotyczące korespondencji pracodawcy z PIP i ZUS, jaka jest prowadzona w przypadku kontroli firmy przez te organy.

Kup już za: 69.00 zł