do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 17.05.2017
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Jak rozumieć pojęcie jednorazowej wartości transakcji

Jednorazowa wartość transakcji to wartość poszczególnych zamówień, nie zaś suma sprzedaży dokonanej na podstawie umowy ramowej. Tym samym podatnik, który zawarł umowę o współpracy na potrzeby oceny, czy wydatki opłacone gotówką mogą stanowić koszt podatkowy, powinien brać pod uwagę wartość sprzedaży z danej faktury VAT, nie zaś sumę sprzedaży dokonanej na podstawie umowy ramowej. Takie stanowisko zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji

W przypadku każdej transakcji o wartości przekraczającej 15 tys. zł istnieje obowiązek dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego (art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Naruszenie tego obowiązku oznacza brak możliwości zaliczenia kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca tej transakcji została dokonana z pominięciem rachunku płatniczego (art. 15d updop). Wielu przedsiębiorców w związku z brzmieniem tego przepisu mogło mieć wątpliwości, jak rozumieć określenie "jednorazowa wartość transakcji" w przypadku, gdy mają zawartą umowę o współpracy czy umowę ramową z dostawcą. Wątpliwość sprowadza się do tego, czy na potrzeby stosowania art. 15d updop należy uznać, że limit 15 tys. zł odnosi się do

  • wartości sprzedaży dokonanej w oparciu o poszczególne faktury VAT wystawione w ramach umowy, czy też do
  • sumarycznej wartości sprzedaży w okresie obowiązywania umowy.

W cytowanej interpretacji fiskus uznał, że w tym przypadku przez jednorazową wartość transakcji należy rozumieć wartość poszczególnych zamówień, a więc kwot wynikających z pojedynczych faktur.

Czytaj więcej w artykule: "Jak rozumieć pojęcie jednorazowej wartości transakcji - interpretacja MF" >>

KPA. Komentarz do zmian

KPA. Komentarz do zmian jest praktycznym przewodnikiem po znowelizowanym Kodeksie postępowania administracyjnego. W przystępny sposób przedstawia – wchodzące w życie 1 czerwca 2017 r. rewolucyjne zmiany wprowadzone do procedury administracyjnej przez ustawę z 7 kwietnia 2017 r.

Kup już za: 99.00 zł