do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 16.05.2017
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Od 1 czerwca skarga na interpretację podatkową bezpośrednio do sądu

Od 1 czerwca 2017 r. skargi na podatkowe interpretacje indywidualne płatnicy będą mogli kierować bezpośrednio do wojewódzkich sądów administracyjnych bez wzywania organu podatkowego do usunięcia naruszenia prawa (zmiany z urzędu interpretacji wydanej przez ten organ). Zmianę w tym zakresie wprowadziła ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw.

Do 31 maja 2017 r. w przypadku aktów, dla których ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia w postaci zażalenia, odwołania lub wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy i nie stanowi inaczej, przed wniesieniem skargi do sądu na ten akt podmiot musi wezwać na piśmie właściwy organ, który ją wydał, do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 4 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Regulacja ta dotyczy m.in. interpretacji indywidualnych. 

Od 1 czerwca 2017 r. wskazany przepis ustawy zostanie uchylony. Oznacza to, że od tego dnia skargi na interpretacje indywidualne będą mogły być kierowane do wojewódzkich sądów administracyjnych bez wezwania wydających je organów (np.  Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starostę albo marszałka województwa) do usunięcia naruszenia prawa (zmiany przez urząd wydanej interpretacji).

Do tej zmiany dostosowano przepisy Ordynacji podatkowej, które obecnie pozwalają Dyrektorowi Krajowej Informacji Skarbowej (jak również – ze względu na odpowiednie stosowanie przewidziane w art. 14j § 3 Ordynacji podatkowej – wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta, staroście albo marszałkowi województwa) z urzędu zmienić interpretację indywidualną na etapie rozpatrywania wezwania do usunięcia naruszenia prawa. Od 1 czerwca 2017 r. etap ten – ze względu na wskazaną zmianę – przestanie istnieć. Od tego dnia Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (a także wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta albo marszałek województwa) będzie uprawniony zmienić z urzędu interpretację indywidualną, ale tylko w wyniku uwzględnienia skargi wniesionej przez zainteresowany podmiot do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

PODSTAWA PRAWNA:

  • art. 52, art. 54 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 718; ost.zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 2261

  • art. 14e § 1a pkt 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 201; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 768

  • art. 5, art. 9 pkt 2 i 4 ustawy z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw – w dniu oddania niniejszego numeru MPPiU do druku, ustawa oczekiwała na podpis prezydenta

Tomasz Krywan

doradca podatkowy, prawnik, właściciel kancelarii podatkowej, autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego

Pakiet żółtych książek - Podatki 2018

Najbardziej aktualny na rynku i najlepszy pakiet publikacji z serii podatki Vat dostępny w wersji Standard oraz Premium. Na pakiet składa się siedem publikacji prezentujących całościową informację prawną na temat podatków w 2018 r., rozliczenia PIT za 2017 r. oraz umów zlecenia i innych umów cywilnoprawnych.

Kup już za: 169.00 zł