do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 15.05.2017
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Sankcje za niestosowanie przepisów ustawy o pracownikach tymczasowych

Od 1 czerwca 2017 r. na agencje pracy tymczasowej i pracodawców użytkowników zostaną nałożone sankcje w postaci kary grzywny, która może wynieść od 1000 zł do 30 000 zł za nieprzestrzeganie przepisów ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

Może ona zostać wymierzona m.in. za:

  • powierzenie pracownikowi tymczasowemu wykonywania pracy tego samego rodzaju co praca wykonywana przez pracownika pracodawcy użytkownika, z którym został rozwiązany stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie ostatnich 3 miesięcy poprzedzających przewidywany termin rozpoczęcia wykonywania pracy tymczasowej przez pracownika tymczasowego,
  • korzystanie przez pracodawcę użytkownika z pracy tymczasowej tego samego pracownika tymczasowego przez okres przekraczający łącznie 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy,
  • uniemożliwianie przez pracodawcę użytkownika wykorzystanie przez pracownika tymczasowego urlopu wypoczynkowego.

Czytaj więcej w artykule: "Jakie zmiany w zatrudnianiu pracowników tymczasowych wejdą w życie po 31 maja 2017 r." >>

PIP i ZUS Kontrole u Pracodawcy - wzory pism z komentarzem (książka)

Publikacja zawiera omówienie praw i obowiązków, jakie mają pracodawcy w przypadku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakładzie pracy. Szczególną wartością książki są wzory dokumentów dotyczące korespondencji pracodawcy z PIP i ZUS, jaka jest prowadzona w przypadku kontroli firmy przez te organy.

Kup już za: 69.00 zł