do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 15.05.2017
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych groźna dla przedsiębiorców

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych wejdzie w życie z niejasnymi, bardzo groźnymi dla przedsiębiorców przepisami – Sejm przyjął senackie poprawki i skierował ją do podpisu Prezydenta RP. W trakcie prac nad ustawą nie zostały należycie przeprowadzone konsultacje społeczne, a wprowadzone regulacje naruszają kompetencje zarezerwowane dla niezawisłych sądów.

Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych dotyczyć miała przede wszystkim ułatwień dla płatników składek, polegających na utworzeniu indywidualnych rachunków do rozliczeń z ZUS. Ta kwestia nie budziła kontrowersji.

Jednak już po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, na posiedzeniu Komitetu Stałego Rady Ministrów zgłoszono i przyjęto autopoprawkę, wprowadzającą dodatkowe przepisy zupełnie niezwiązane z celem tego projektu. Partnerzy społeczni zostali w ten sposób bezprawnie pozbawieni możliwości wyrażenia opinii co do zupełnie nowych, nieznanych im dotąd zapisów ustawy. Tymczasem treść tych dodanych w ostatniej chwili przepisów jest nie do przyjęcia w państwie prawa.

Miały one – zgodnie z deklaracjami projektodawcy – służyć uporządkowaniu sytuacji związanej z nadużyciami przy wykorzystaniu tzw. outsourcingu pracowniczego. Chodzi tu o fikcyjne przenoszenie pracowników między firmami. – Intencja była słuszna, ale regulacje zapisano w nadmiernie ogólnikowy sposób – wyjaśnia Łukasz Kozłowski, ekspert Pracodawców RP.

Przez tę wadę nowe przepisy mogą być stosowane w zupełnie innych przypadkach – nawet wobec przedsiębiorców, którzy nie ponoszą winy za jakiekolwiek nieprawidłowości. Mogą być oni bowiem zobowiązani np. do uregulowania zaległości z tytułu niezapłaconych składek za innego przedsiębiorcę tylko dlatego, że kupili u niego towar lub usługę.

Wadliwość tych zapisów dostrzegło nawet Rządowe Centrum Legislacji, które zauważyło też niedopuszczalne wkraczanie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w sferę kompetencji sądów. Zastrzeżenia RCL nie powstrzymały jednak procesu legislacji.

Pracodawcy RP wspólnie z innymi organizacjami jako strona pracodawców Rady Dialogu Społecznego opracowali propozycję korekty tych kontrowersyjnych zapisów projektu. Gwarantowała ona realizację celu wskazanego przez projektodawcę, jednocześnie eliminując niepewność co do faktycznego zakresu oraz trybu stosowania tych przepisów – przypomina Łukasz Kozłowski. Niestety poprawka ta przepadła w Senacie, a inne przyjęte poprawki nie mają większego merytorycznego znaczenia dla praktycznego funkcjonowania ustawy.

Źródło: Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej

Czytaj także:

"Indywidualny rachunek składkowy w ZUS dla każdego przedsiębiorcy" >>

Pakiet żółtych książek - Podatki 2018

Najbardziej aktualny na rynku i najlepszy pakiet publikacji z serii podatki Vat dostępny w wersji Standard oraz Premium. Na pakiet składa się siedem publikacji prezentujących całościową informację prawną na temat podatków w 2018 r., rozliczenia PIT za 2017 r. oraz umów zlecenia i innych umów cywilnoprawnych.

Kup już za: 169.00 zł