do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 11.05.2017
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Automatyczna wymiana informacji podatkowych

Od 1 maja 2017 r. weszły przepisy o automatycznej wymianie informacji podatkowych z innymi państwami w zakresie tzw. rachunków raportowanych. Przepisy te przewidują, że informacje o pewnego rodzaju rachunkach będą zbierane przez polskiego fiskusa i następnie automatycznie przekazywane organom podatkowym innym państw. Taką regulację wprowadza obowiązująca od 4 kwietnia 2017 r. ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.

Nowa ustawa rozszerza zakres wymiany między państwami informacji o przychodach, co ma skutecznie uniemożliwić podatnikom ukrywanie kapitałów za granicą. Warto zauważyć, że dzięki automatycznej wymianie informacji o rachunku kraje członkowskie mogą wytypować podatników, w stosunku do których warto wszcząć postępowanie podatkowe. Ma to szczególne znaczenie dla podatników będących polskimi rezydentami podatkowymi, którzy nie wykazali zgodnie z obowiązującymi przepisami w zeznaniu podatkowym w Polsce swoich przychodów z innych państw UE.

W przypadku tych podatników wszczęcie postępowania może oznaczać konieczność korekty zeznań podatkowych, zapłaty odsetek za zwłokę oraz możliwą odpowiedzialność karną skarbową. Ustawa ma także umożliwić automatyczną wymianę informacji dotyczących interpretacji indywidualnych, które mają znaczenie transgraniczne, oraz porozumień w sprawie ustalania cen transakcyjnych. Te zmiany z kolei w największym stopniu dotkną międzynarodowe grupy kapitałowe. Mają one bowiem na celu zapobieganie przerzucania dochodów za granicę.

Czytaj więcej w artykule: "Automatyczna wymiana informacji podatkowych z innymi państwami - skutki dla podatników" >>

PIP i ZUS Kontrole u Pracodawcy - wzory pism z komentarzem (książka)

Publikacja zawiera omówienie praw i obowiązków, jakie mają pracodawcy w przypadku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakładzie pracy. Szczególną wartością książki są wzory dokumentów dotyczące korespondencji pracodawcy z PIP i ZUS, jaka jest prowadzona w przypadku kontroli firmy przez te organy.

Kup już za: 69.00 zł