do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 18.04.2017
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Skutki nowej umowy na te same obowiązki

Jakie skutki będzie miało zawarcie przez tego samego pracodawcę i pracownika kolejnej umowy o pracę przewidującej wykonywanie tych samych obowiązków?

Przykład

Pracownik jest zatrudniony na 1/2 etatu. W związku ze zwiększoną ilością pracy pracodawca chce go na kilka miesięcy zatrudnić na dodatkowe 1/2 etatu. Czy takie rozwiązanie jest dopuszczalne?

Nie. Orzecznictwo sądowe wyraźnie stanowi, że jeśli ten sam pracodawca zawiera z pracownikiem kolejne umowy o pracę przewidujące wykonywanie takich samych zadań, to mamy tak naprawdę do czynienia tylko z jednym stosunkiem pracy.

W tych okolicznościach zawarcie z pracownikiem zatrudnionym na 1/2 etatu kolejnej umowy o pracę przewidującej wykonywanie tych samych obowiązków oznacza, że zatrudniony ten pracuje na drugiej połówce etatu w nadgodzinach.

oprac. Ewa Preis

PIP i ZUS Kontrole u Pracodawcy - wzory pism z komentarzem (książka)

Publikacja zawiera omówienie praw i obowiązków, jakie mają pracodawcy w przypadku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakładzie pracy. Szczególną wartością książki są wzory dokumentów dotyczące korespondencji pracodawcy z PIP i ZUS, jaka jest prowadzona w przypadku kontroli firmy przez te organy.

Kup już za: 69.00 zł