do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 08.03.2017
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

ZUS ZSWA za 2016 r. do 31 marca

Obowiązku wypełnienia i przesłania do ZUS informacji ZUS ZSWA muszą dopełnić pracodawcy, którzy w 2016 r. zatrudniali pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Termin na złożenie informacji ZUS ZSWA upływa 31 marca 2017 r.

Formularz ZUS ZSWA należy złożyć w celu udokumentowania okresów pracy, w których ubezpieczony wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, o których mowa w ustawie o emeryturach pomostowych.

Informację ZUS ZSWA zobowiązani są corocznie wypełniać płatnicy składek za pracowników umieszczonych w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Służy ona wykazaniu okresów, za które za tych pracowników została opłacona składka na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Dokument ZUS ZSWA ma obowiązek przekazać płatnik składek raz w roku do ZUS. Terminem na złożenie zgłoszenia o pracy „szczególnej” wykonywanej w danym roku jest 31 marca następnego roku kalendarzowego (art. 38 ust. 2 ustawy o emeryturach pomostowych). Termin na przekazanie ZUS ZSWA obowiązuje również w stosunku do byłych pracowników.

Formularz ZUS ZSWA został zamieszczony w programie Płatnik. W zależności od tego, czy płatnik składek pobiera dane z ZUS, czy też jeszcze nie korzysta z tej funkcji, powinien wybrać właściwy sposób tworzenia formularza.

Źródło: własne

Pakiet żółtych książek - Podatki 2018

Najbardziej aktualny na rynku i najlepszy pakiet publikacji z serii podatki Vat dostępny w wersji Standard oraz Premium. Na pakiet składa się siedem publikacji prezentujących całościową informację prawną na temat podatków w 2018 r., rozliczenia PIT za 2017 r. oraz umów zlecenia i innych umów cywilnoprawnych.

Kup już za: 169.00 zł