do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 15.02.2017
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Prostsze rozliczenie PIT

BCC pozytywnie ocenia zmiany proponowane w projekcie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jest to dobry krok w kierunku ułatwienia i uproszczenia podatnikom i płatnikom sposobu dokonywania rozliczeń podatkowych. Zmiany pozwolą na radykalne uproszczenie obowiązków podatników, którzy tym samym zostaną uwolnieni od obowiązku samodzielnego sporządzania i składania zeznania podatkowego – dokonywania w nim odliczeń, rozliczania ulg, co niejednokrotnie wiązało się z koniecznością korzystania z pomocy specjalistów – biur rachunkowych, doradców podatkowych.

Niewątpliwym ułatwieniem będzie również umożliwienie podatnikom rozliczanym przez organy rentowe, przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego przy jednoczesnym braku obowiązku sporządzania samodzielnie zeznania podatkowego.

Uproszczenie ma obejmować podatników podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskujących dochody wyłącznie od płatników będących m.in. zakładami pracy, rolniczymi spółdzielniami produkcyjnymi, organami rentowymi, osobami prawnymi, które dokonują wypłaty emerytur i rent z zagranicy, jednostkami organizacyjnymi uczelni czy aresztami śledczymi – od wskazanych w ustawie należności. Uproszczenie ma polegać na możliwości złożenia wniosku urzędowi skarbowemu o sporządzenie zeznania przez organ podatkowy niejako za podatnika.

Korzystnym z punktu widzenia pracodawców jest również rozwiązanie polegające na uchyleniu art. 37 ustawy o PIT regulującego zagadnienie rocznego obliczenia podatku dokonywanego przez niektóre grupy płatników na wniosek/na podstawie oświadczenia podatnika. Uchylenie przedmiotowego przepisu służy bowiem zarówno ograniczeniom obowiązków pracodawców, jak i zaoszczędzeniu realnych kosztów związanych ze sporządzaniem omawianych rozliczeń.

Co do zasady, pozytywnie należy również postrzegać formę w jakiej będą realizowane ww. uproszczenia – czyli elektronicznej. Składanie wniosków za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej systemu teleinformatycznego administracji skarbowej albo portalu podatkowego oraz sporządzanie zeznań z zastosowaniem tej formy pozwoli na wygenerowanie oszczędności zarówno dla samych podatników jak i dla organów podatkowych – cały obieg dokumentów będzie bowiem realizowany z wykorzystaniem technik informatycznych i bez konieczności osobistej wizyty w urzędzie. Jedyna wątpliwość z tym związana to taka, czy w przypadku popularności tej formy rozliczeń system informatyczny zaangażowany przez Ministerstwo Finansów podoła temu zadaniu. Jeśli bowiem pojawią się problemy natury technicznej związane ze składaniem wniosków, otrzymywaniem, akceptacją czy odrzuceniem zeznań, to zmiana ta może nie spełnić swojego celu i może doprowadzić do powstania wątpliwości i niepewności co do prawidłowości dokonanych rozliczeń podatkowych, czy nawet utraty prawa do ulg czy odliczeń.

Elementem, który należy ocenić negatywnie jest bez wątpienia wymóg składania oświadczenia o wyborze organizacji pożytku publicznego wyłącznie w formie elektronicznej. O ile bowiem zasada taka może być uzasadniona w stosunku do podatników składających wnioski do urzędu skarbowego o sporządzenie zeznania rocznego (podatnicy czynni zawodowo), o tyle w odniesieniu do oświadczeń o wyborze organizacji pożytku publicznego, należy wskazać, że dotyczą one podatników uzyskujących dochody za pośrednictwem organów rentowych. Z uwagi na status takich podatników (emeryci i renciści), obowiązek wyłącznego składania przedmiotowych wniosków w formie elektronicznej może faktycznie zniweczyć przyznane uprawnienie, przez co stanie się ono jedynie iluzoryczne, bądź realizowane tylko przez niewielką grupę podatników, wobec braku, albo ograniczonego dostępu przez tę grupę osób do środków komunikacji elektronicznej.

Pewną wątpliwość może budzić tempo wprowadzanych zmian. Ustawa ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2017 r. jednak przewiduje pewien wyjątek, który pozwala zastosować zmiany do dochodów uzyskanych już od 1 stycznia 2016 r., czyli do rozliczeń składanych do 30 kwietnia br. Dotyczy to składania wniosków o przekazanie 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, jak też wniosków do urzędu skarbowego o sporządzenie zeznania rocznego podatnika przez organ podatkowy. Należy jednak zauważyć, że wprowadzenie ww. zmian nie zamknie podatnikom drogi do możliwości rozliczenia się z podatku dochodowego od osób fizycznych w aktualnie dostępny sposób, co pozwala wierzyć, że planowane zmiany zostaną wprowadzone w sposób płynny.

Źródło: Business Centre Club

Czytaj także:

"PIT może rozliczyć fiskus" >>

"Będzie łatwiej rozliczyć PIT" >>

Pakiet żółtych książek - Podatki 2018

Najbardziej aktualny na rynku i najlepszy pakiet publikacji z serii podatki Vat dostępny w wersji Standard oraz Premium. Na pakiet składa się siedem publikacji prezentujących całościową informację prawną na temat podatków w 2018 r., rozliczenia PIT za 2017 r. oraz umów zlecenia i innych umów cywilnoprawnych.

Kup już za: 169.00 zł