do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 09.02.2017
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Obowiązkowe ubezpieczenie OC biur rachunkowych w 2017 r.

Przedsiębiorcy usługowo prowadzący księgi rachunkowe mają obowiązek wykupienia ubezpieczenia OC na sumę gwarancyjną co najmniej 10 000 euro.

W przypadku umów ubezpieczeń zawieranych w 2017 r. minimalna kwota gwarancji w odniesieniu do jednego zdarzenia jest wyższa od obowiązującej w 2016 r. i wynosi 44 157 zł. Oznacza to, że przedłużając w 2017 r. polisę ubezpieczeniową lub zawierając nową, ubezpieczyciel najprawdopodobniej ustali wyższą stawkę opłaty (co zależy oczywiście nie tylko od minimalnej sumy gwarancyjnej, ale też takich czynników, jak okres ubezpieczenia, jego zakres, dotychczasowy przebieg ubezpieczenia itp.).

Obowiązek wykupienia ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone w związku z wykonywaną działalnością dotyczy przedsiębiorców usługowo prowadzących księgi rachunkowe (por. art. 76a w powiązaniu z art. 76h uor). Przedsiębiorcą wykonującym działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg może być osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą (por. art. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Za przedsiębiorców uznaje się również wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Tym samym w przypadku spółki cywilnej ubezpieczenie OC powinien posiadać każdy ze wspólników (a nie biuro rachunkowe). Ubezpieczenia OC z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nie muszą natomiast wykupywać:

  • biegli rewidenci i doradcy podatkowi, którzy ubezpieczyli się od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem zawodu w tym zakresie,
  • biura rachunkowe prowadzące wyłącznie podatkowe księgi przychodów i rozchodów.

Czytaj więcej w artykule: "Obowiązkowe ubezpieczenie OC biur rachunkowych w 2017 r." >>

Pakiet żółtych książek - Podatki 2018

Najbardziej aktualny na rynku i najlepszy pakiet publikacji z serii podatki Vat dostępny w wersji Standard oraz Premium. Na pakiet składa się siedem publikacji prezentujących całościową informację prawną na temat podatków w 2018 r., rozliczenia PIT za 2017 r. oraz umów zlecenia i innych umów cywilnoprawnych.

Kup już za: 169.00 zł