do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 11.01.2017
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Korzystniejsza definicja podmiotów powiązanych kapitałowo

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadziła od 2017 r. korzystniejszą definicję podmiotów powiązanych kapitałowo.

Podmioty powiązane ze sobą w sposób osobowy lub kapitałowy są w sposób szczególny traktowane w przepisach podatkowych. Dotyczy to w szczególności transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi. Dlatego istotne jest ustalenie, czy dane podmioty można uznać za powiązane, czy też nie. W tym zakresie w 2017 r. zostały wprowadzone pewne zmiany w definicji podmiotów powiązanych kapitałowo.

Do końca 2016 r. podmiotami powiązanymi byli podatnicy, którzy posiadali w kapitale innego podmiotu udział w wysokości co najmniej 5%. Po zmianach, aby uznać podmioty za powiązane kapitałowo, udział ten powinien wynosić co najmniej 25% (art. 25 ust. 5a updof, art. 11 ust. 5a updop). Bez zmian pozostają natomiast przepisy regulujące uznanie podmiotów za powiązane w sposób osobowy, np. przez osoby wykonujące funkcje nadzorcze czy zarządzające. Zmianom nie ulegają również przepisy definiujące powiązania rodzinne.

Niewątpliwie zaletą wprowadzonych zmian jest zmniejszenie kręgu podatników zobowiązanych do sporządzenia dokumentacji podatkowej. Podmioty powiązane, w tym powiązane kapitałowo, są bowiem obowiązane do sporządzania dokumentacji podatkowej dokonywanych transakcji.

Czytaj więcej w artykule: "Plusy i minusy zmian w podatkach w 2017 r." >>

PIP i ZUS Kontrole u Pracodawcy - wzory pism z komentarzem (książka)

Publikacja zawiera omówienie praw i obowiązków, jakie mają pracodawcy w przypadku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakładzie pracy. Szczególną wartością książki są wzory dokumentów dotyczące korespondencji pracodawcy z PIP i ZUS, jaka jest prowadzona w przypadku kontroli firmy przez te organy.

Kup już za: 128.00 zł