do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 31.12.2015
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Dodatek za pracę w noc sylwestrową - jak wyliczyć

Zgodnie z ustawowymi zasadami obliczania dodatku za pracę w porze nocnej za każdą godzinę pracy w porze nocnej pracownikowi przysługuje dodatek wynoszący 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę. Obliczając dodatek za pracę w nocy rozpoczętą w dniu 31 grudnia 2015 r. i zakończoną w dniu 1 stycznia 2016 r., obejmującą 8 godzin pracy w porze nocnej, należy zastosować minimalne wynagrodzenie obowiązujące w 2015 r.

Na przełomie roku ustawowa podstawa obliczenia tego dodatku ulega zmianie (od 1 stycznia 2016 r. wynagrodzenie minimalne zostanie podwyższone z 1750 zł do kwoty 1850 zł). Powstaje zatem pytanie, jak obliczyć podstawę wymiaru dodatku za pracę wykonywaną w noc sylwestrową, skoro w momencie rozpoczęcia pracy obowiązywała płaca minimalna z 2015 r. (1750 zł), a w momencie jej zakończenia – płaca minimalna z 2016 r. Należy przyjąć, że dodatek za pracę w godzinach nocnych należy obliczyć od wynagrodzenia minimalnego, obowiązującego w grudniu 2015 r., a zatem od kwoty 1750 zł.

Wyliczenia dodatku rekompensującego pracę nocną należy dokonać następująco:

  1. Obowiązującą, ustawową płacę minimalną dzielimy przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu. Chodzi o wymiar czasu pracy obliczony zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 130 Kodeksu pracy, a więc czas nominalny obowiązujący przy podstawowym systemie czasu pracy. Nie wolno tu stosować jako dzielnika faktycznej liczby przepracowanych godzin, gdyż prowadziłoby to do różnicowania wysokości dodatku nocnego w zależności od rozkładu czasu pracy obowiązującego danego pracownika.
  2. Wyliczamy 20% otrzymanej stawki godzinowej.
  3. Mnożymy uzyskany wynik przez liczbę godzin pracy przypadających na porę nocną.

Przy obliczaniu dodatku nocnego przysługującego za noc przypadającą na przełomie roku (z 31 grudnia na 1 stycznia) należy pamiętać, że podstawę jego obliczania stanowi:

  • minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w miesiącu, w którym rozpoczęto świadczenie pracy w porze nocnej,
  • 100% płacy minimalnej (nie ma przy tym znaczenia, czy pracownik otrzymuje wynagrodzenie na poziomie wynagrodzenia minimalnego czy wyższe oraz czy jest to jego pierwszy rok pracy zawodowej, czy też posiada dłuższy staż pracy).

Firmy mają prawo ustalić bardziej korzystne dla pracowników reguły obliczania dodatków nocnych (wyższą podstawę wyliczania dodatków za pracę w porze nocnej).

Źródło: własne

Czytaj więcej w artykule: "Jak wyliczyć dodatek za pracę w noc sylwestrową" >>

Pakiet żółtych książek - Podatki 2018

Najbardziej aktualny na rynku i najlepszy pakiet publikacji z serii podatki Vat dostępny w wersji Standard oraz Premium. Na pakiet składa się siedem publikacji prezentujących całościową informację prawną na temat podatków w 2018 r., rozliczenia PIT za 2017 r. oraz umów zlecenia i innych umów cywilnoprawnych.

Kup już za: 169.00 zł