do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 23.06.2015
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Kadry: Jak ustalić wynagrodzenie za przestój

Wynagrodzenie za przestój przysługuje pracownikowi, który był gotów do wykonywania pracy, ale z przyczyn przez siebie niezawinionych nie mógł do niej przystąpić. Jeżeli na czas przestoju pracodawca skierował pracownika do innej pracy, przysługuje mu wynagrodzenie nie niższe od wynagrodzenia ustalonego jak za czas przestoju. Pracownikowi trzeba również zapłacić za przestój spowodowany warunkami atmosferycznymi, jeżeli przepisy płacowe tak stanowią.

Zasadą jest, że wynagrodzenie przysługuje pracownikowi za pracę wykonaną, a za czas jej niewykonywania tylko wtedy, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią. Jedną z okoliczności, kiedy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, mimo że nie świadczył pracy, jest niezawiniony przez niego przestój.

Za czas niezawinionego przez pracownika przestoju przysługuje mu wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określongo stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania – 60% wynagrodzenia. W każdym przypadku wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wysokości ustawowego minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Stawka osobistego zaszeregowania to wynagrodzenie zasadnicze określone w stałej stawce miesięcznej (np. 3000 zł) bądź ustalone godzinowo (np. 12,50 zł), bez żadnych dodatków, nawet stałych (uchwała Sądu Najwyższego z 3 kwietnia 2007 r., sygn. akt II PZP 4/07). Jednak według wyroku SN z 22 czerwca 2011 r. (sygn. akt II PK 3/11) stawka osobistego zaszeregowania w rozumieniu art. 81 Kodeksu pracy to wynagrodzenie zasadnicze i dodatek funkcyjny. Z powodu braku jednolitej interpretacji w tym zakresie, w gestii pracodawcy pozostaje, czy uwzględni dodatek funkcyjny, czy też nie.

Jeżeli wynagrodzenie pracownika składa się zarówno ze stawki stałej miesięcznej lub godzinowej, jak i innych składników – stałych bądź zmiennych (np. premii, prowizji, dodatków), to do obliczenia wynagrodzenia za przestój przyjmuje się tylko wynagrodzenie zasadnicze, ewentualnie z dodatkiem funkcyjnym, jeśli taki u pracownika występuje.

Czytaj więcej w artykule: "Jak ustalić wynagrodzenie za przestój" »

Czytaj także:

"Kiedy za czas przestoju spowodowanego złymi warunkami atmosferycznymi pracownikom przysługuje wynagrodzenie" »

"W jaki sposób ustalić podstawę wymiaru zasiłku, jeżeli pracownik nie wykonywał pracy z powodu przestoju" »

RODO. Ochrona danych osobowych. Przewodnik po zmianach

Publikacja pozwoli zapoznać się oraz jak najszybciej wdrożyć nową regulację w swojej działalności. Zmiany przepisów zostały przedstawione w unikalnej, tabelarycznej formule. Publikacja zawiera: tabelaryczne zestawienie, wyjaśnienia i komentarze ekspertów.

Kup już za: 99.00 zł