do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 17.12.2014
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Jazdy prywatne - konieczne zmiany w umowach

Od 1 stycznia 2015 r. pracodawcy będą wyceniać wartość nieodpłatnych świadczeń z tytułu udostępnienia pracownikowi służbowego samochodu do celów prywatnych na podstawie pojemności pojazdu i liczby dni korzystania z niego w miesiącu przez zatrudnionych. W tej sytuacji należy przyjąć, że przepisy wewnątrzzakładowe lub umowy o prywatne wykorzystywanie samochodów służbowych, przewidujące inne warunki wyceny takiego użyczenia niż wskazane w ustawie, przestają obowiązywać i powinny zostać zmienione.

Od 1 stycznia 2015 r. sytuacja w zakresie ustalania przychodu z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ulegnie zmianie. Zaczną bowiem obowiązywać przepisy określające zryczałtowaną wysokość przychodów pracowników za takie użytkowanie (znowelizowany art. 12 ust. 2a i 2b ustawy o pdof). Ich wysokość będzie uzależniona od pojemności pojazdu.

Zobacz aneks do umowy dotyczącej użytkowania pojazdu służbowego »

Pracodawcy nie zostali zobowiązani przez nowe przepisy podatkowe do dostosowania nowych rozwiązań do wewnętrznych regulaminów korzystania ze służbowych samochodów na cele prywatne. Jednak znowelizowane przepisy ustawy o pdof mają pierwszeństwo przed przepisami wewnątrzzakładowymi, określającymi podatkowe skutki używania przez pracowników samochodów służbowych do celów prywatnych. W konsekwencji z początkiem 2015 r. pracodawcy powinni uchylić m.in. przepisy wewnątrzzakładowe (np. regulamin wynagradzania, jeżeli zawierał zapisy w tym zakresie) lub dostosować ich treść do nowych przepisów, tj. do art. 12 ust. 12a, ust. 2c ustawy o pdof. Jeżeli tego nie zrobią w zakresie, w jakim przepisy wewnątrzzakładowe będą niezgodne ze wskazanymi przepisami, regulacje zakładowe przestaną obowiązywać (jako przepisy wynikające z aktu niższego rzędu i niezgodne z ogólnie obowiązującymi regulacjami).

Czytaj więcej w artykule: "Nowe postanowienia w umowach o użytkowanie samochodu służbowego do celów prywatnych od 1 stycznia 2015 r." »

Czytaj także:

"Łatwiej będzie rozliczać użytkowanie pojazdu służbowego do celów prywatnych" »

"Nieodpłatne używanie samochodu służbowego podczas wyjazdu wakacyjnego – skutki dla rozliczeń VAT" »

"Dojazd do miejsca zamieszkania samochodem firmowym a pełne odliczenie VAT" »

Biała lista podatników VAT

Publikacja zawiera komplet informacji o tzw. białej liście, czyli prowadzonym przez szefa KAS Wykazie podatników VAT, a także o konsekwencjach, jakie od 1 stycznia 2020 r. poniosą podatnicy, którzy dokonają wpłat na rachunki spoza tego Wykazu. Poradnik przystępnie omawia nowe rozwiązania prawne oraz rozstrzyga wiele kwestii praktycznych związanych z wprowadzeniem nowych regulacji. Autor udziela odpowiedzi na wiele pytań zgłoszonych przez podatników, przytacza wyjaśnienia Ministerstwa Finansów, podaje liczne przykłady i zestawienia tabelaryczne.

Kup już za: 59.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK