do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 22.07.2015
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Zaległy urlop tylko do końca września

Urlop wypoczynkowy niewykorzystany w roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył do niego prawo, staje się urlopem zaległym. Pracodawca powinien go udzielić najpóźniej do 30 września następnego roku. Zatem urlopu zaległego za 2014 r. należy udzielić pracownikom maksymalnie do 30 września 2015 r.

Pracodawca powinien udzielać urlopu wypoczynkowego w roku, w którym pracownik nabył do niego prawo (art. 161 Kodeksu pracy). Wyjątkiem od tej zasady jest możliwość udzielania urlopu za dany rok do 30 września kolejnego roku.

Aby zaległy urlop wypoczynkowy został udzielony w terminie, powinien rozpocząć się przynajmniej 30 września, nawet gdyby termin jego zakończenia przypadał po tej dacie. Pracodawca musi bowiem jedynie udzielić tego urlopu do 30 września (art. 168 Kodeksu pracy).

Urlop wypoczynkowy może być udzielany na podstawie planu urlopowego lub na podstawie porozumienia z pracownikiem (które zwykle następuje poprzez złożenie pisemnego wniosku urlopowego przez pracownika i jego akceptację przez pracodawcę).

W sytuacji gdy urlopy są udzielane na podstawie planu urlopowego, ostateczna decyzja w zakresie terminu wykorzystania urlopu należy do pracodawcy, co znacznie ułatwia udzielanie pracownikom urlopów zaległych. Wprawdzie pracownicy podczas sporządzania planu urlopów mogą składać wnioski zawierające propozycje terminu wykorzystania urlopu, jednak nie są one wiążące dla pracodawcy. Pracodawca może bowiem w planie urlopowym przewidzieć wykorzystanie przez pracownika urlopu zaległego w terminie innym niż zaproponowany przez pracownika (jeśli realizacja wniosku pracownika byłaby nie do pogodzenia z koniecznością zapewnienia normalnego toku pracy).

Czytaj także:

"Obliczanie wynagrodzenia i ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy – praktyczna instrukcja" »

Ustalanie terminów przedawnienia prawa do urlopu wypoczynkowego >>

"Udzielanie urlopu wypoczynkowego" »

PIP i ZUS Kontrole u Pracodawcy - wzory pism z komentarzem (książka)

Publikacja zawiera omówienie praw i obowiązków, jakie mają pracodawcy w przypadku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakładzie pracy. Szczególną wartością książki są wzory dokumentów dotyczące korespondencji pracodawcy z PIP i ZUS, jaka jest prowadzona w przypadku kontroli firmy przez te organy.

Kup już za: 89.60 zł