Wskaźniki i stawki » Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych » Składki na ubezpieczenia społeczne
Drukuj
Obowiązuje: od 2014-01-01 do 2014-12-31
Podstawa prawna:
  • Dz.U.2014.162  
  • Dz.U.2008.164.1027   Art. 79
Składki na ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Wysokość składki
Podstawa prawna
9% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne
Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.

Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki.


Składka na Fundusz Pracy

2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, określonej w art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 674 ze zm.)

Ustawa budżetowa na rok 2014

Dz.U.2014 poz. 162


Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

0,10% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. z 2013 r., poz. 1442 ze zm.)

Projekt ustawy budżetowej na rok 2014

wartości archiwalne:

 
Źródło: INFORFK Platforma Księgowych Copyright © 2014 INFOR PL S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.