do góry
Oceń INFORFK Platformę Księgowych i Kadrowych
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj

Spółki

 
drukuj pomniejsz czcionkę pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę
Monitor Księgowego 12/2012, data dodania: 06.06.2012

Porada aktualna*

*Tekst aktualny w odniesieniu do spółek komandytowych. Od 1 stycznia 2014 r. spółki komandytowo-akcyjne podlegają podatkowi dochodowemu od osób prawnych.

Jak rozliczyć wynagrodzenie komandytariusza za prowadzenie spraw spółki

PROBLEM Zgodnie z umową spółki komandytowej co miesiąc wypłacane jest komandytariuszowi wynagrodzenie za prowadzenie spraw spółki. Czy spółka powinna pobierać zaliczki od tego wynagrodzenia? Czy będzie ono stanowiło koszt uzyskania przychodu? RADA Wynagrodzenie komandytariusza za prowadzenie spraw spółki należy zaliczyć do przychodów z innych źródeł. W związku z tym spółka nie będzie od niego pobierała zaliczek, lecz przychody z tego tytułu powinna wykazać w informacji PIT-8C. Wynagrodzenie to nie będzie stanowiło dla tego komandytariusza kosztu uzyskania przychodu. W przypadku pozostałych...

(...)


Treści dostępne dla zalogowanych użytkowników