do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Jakie są warunki zwolnienia ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej ze składek ZUS i podatku

  Porada aktualna | data dodania: 24.05.2017

  PROBLEM Chcemy wypłacać ekwiwalent za pranie odzieży roboczej w kwocie 20 zł miesięcznie. Będzie on ustalany ryczałtowo, niezależnie od ponoszonych przez pracownika kosztów prania. Czy ekwiwalent powinien być oskładkowany i opodatkowany? RADA Według ZUS ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, którego wysokość

 • Jak ustalić zakres ubezpieczeń nauczyciela zatrudnionego w dwóch szkołach i jednocześnie realizującego umowy zlecenia

  Porada aktualna | data dodania: 23.05.2017

  PROBLEM Nauczyciel zatrudniony w dwóch szkołach osiąga w sumie wynagrodzenie z dwóch stosunków pracy w kwocie 1850 zł (łącznie jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy). Dodatkowo osoba ta wykonuje dwie umowy zlecenia: jedną rozliczaną godzinowo – w zależności od przepracowanych godzin – od 140 zł do 280

 • Czy pracownik może jednocześnie pobierać zasiłki chorobowy i macierzyński

  Porada aktualna | data dodania: 23.05.2017

  PROBLEM Nasz pracownik wystąpił 28 kwietnia 2017 r. z wnioskiem o urlop ojcowski na okres od 15 do 28 maja 2017 r. Urlop został mu udzielony, zgodnie z wnioskiem. Od 10 maja stał się niezdolny do pracy w związku z chorobą i dostarczył zaświadczenie lekarskie do 19 maja 2017 r. Do jakiego świadczenia ma prawo - do

 • Kiedy pracownik nabędzie prawo do wynagrodzenia chorobowego bez okresu wyczekiwania

  Porada aktualna | data dodania: 23.05.2017

  PROBLEM Zatrudniliśmy pracownika 4 maja 2017 r. W okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 października 2014 r. był on zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Od 2 listopada do 31 grudnia 2014 r. był zarejestrowany w urzędzie pracy jako bezrobotny. Natomiast od 1 stycznia 2015 r. do 31 marca 2017 r. podlegał dobrowolnemu

 • Jak w raportach rozliczeniowych za pracowników wykazywać przesunięcie wypłaty wynagrodzeń i przerwy w opłacaniu składek

  Porada aktualna | data dodania: 18.05.2017

  Problem Firma od maja 2017 r. zatrudniła pracowników, którym wypłaca wynagrodzenie przelewem 10. dnia następnego miesiąca, tj. wynagrodzenie za maj 2017 r. zostanie wypłacone 9 czerwca. Jeden z pracowników przebywał na zwolnieniu lekarskim od 8 do 12 maja i otrzyma z tego tytułu wynagrodzenie za czas choroby. Natomiast inny

 • Czy sfinansowanie pracownikowi składki na rzecz izby inżynierów budownictwa jest przychodem

  Porada aktualna | data dodania: 17.05.2017

  PROBLEM Pracownikom posiadającym uprawnienia budowlane zamierzamy zwrócić kwotę składki wnoszonej przez nich na rzecz okręgowej izby inżynierów budownictwa. Czy od tego świadczenia będziemy zobowiązani odprowadzić składki ZUS i zaliczkę podatkową? Czy na kwestie podatkowo-składkowe może mieć wpływ fakt pokrycia z naszej

 • Jak ustalić podstawę wymiaru zasiłku, jeśli pracownik przekroczył roczną podstawę wymiaru składek

  Porada aktualna | data dodania: 17.05.2017

  PROBLEM: Otrzymaliśmy z ZUS zawiadomienie, że pracownik przekroczył w grudniu 2016 r. roczną podstawę wymiaru składek, dlatego składki powinniśmy odprowadzić od kwoty 1000 zł (pracownik otrzymuje wynagrodzenie brutto w wysokości 10 000 zł). Pracownik od 14 do 24 marca 2017 r. był niezdolny do pracy. W jakiej wysokości

 • Jak ustalić obowiązek ubezpieczeniowy za menedżera prowadzącego własną działalność i zatrudnionego w ramach stosunku pracy

  Porada aktualna | data dodania: 04.05.2017

  PROBLEM Nasza firma zatrudnia członka zarządu na podstawie kontraktu menedżerskiego, który jest wykonywany w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez tę osobę. Jednocześnie menedżer jest zatrudniony w ramach stosunku pracy w innej spółce tej samej grupy kapitałowej. Z jakiego tytułu osoba ta będzie podlegać

 • Jak ustalić podstawę zaliczki podatkowej i składek ZUS pracownika oddelegowanego do pracy za granicą

  Porada aktualna | data dodania: 25.04.2017

  PROBLEM Pracownik został oddelegowany do pracy w Wielkiej Brytanii od 5 kwietnia 2017 r. do 31 lipca 2017 r., pozostając przez cały ten okres objętym ubezpieczeniami w ZUS. Załóżmy, że w kwietniu wypracował następujące wynagrodzenie: - za czas pracy w Polsce: 514,48 zł brutto, - za czas pracy za granicą: 1224 GBP, co

 • Kiedy rolnik prowadzący działalność gospodarczą zostanie wyłączony z ubezpieczenia w KRUS

  Porada aktualna | data dodania: 20.04.2017

  PROBLEM Prowadzę działalność gospodarczą i jednocześnie jestem rolnikiem. Od kilku lat jestem ubezpieczony w KRUS, jednak za 2016 r. przekroczyłem roczną kwotę graniczną podatku dochodowego. Czy to przekroczenie powoduje, że zostanę wyłączony z ubezpieczenia rolnego? Jeśli tak, to jakich formalności powinienem dopełnić i z

 • Jakim ubezpieczeniom podlega umowa zlecenia, która w części była wykonywana w trakcie urlopu ojcowskiego

  Porada aktualna | data dodania: 18.04.2017

  PROBLEM Na okres od 3 do 28 kwietnia 2017 r. zatrudniliśmy na podstawie umowy zlecenia osobę będącą pracownikiem innego podmiotu, u którego uzyskuje ona co miesiąc pensję niższą od wynagrodzenia minimalnego. Przez pierwsze dwa tygodnie wykonywania zlecenia (czyli do 16 kwietnia) zleceniobiorca korzystał u swojego

 • Czy zwolnienie ze składek na FP i FGŚP za „młodego bezrobotnego” można kontynuować po umowie o pracę na okres próbny

  Porada aktualna | data dodania: 13.04.2017

  PROBLEM Od 1 marca 2017 r. w naszej firmie zatrudniamy na umowę o pracę na 3-miesięczny okres próbny osobę, która nie ukończyła 30 lat i bezpośrednio przed zatrudnieniem była zarejestrowana jako bezrobotna. Zamierzamy przedłużyć zatrudnienie tego pracownika i zaproponować mu zawarcie kolejnej umowy, na czas

 • Jak prawidłowo wypełnić raport ZUS RCA za osobę współpracującą

  Porada aktualna | data dodania: 13.04.2017

  PROBLEM Od roku prowadzę działalność gospodarczą. Po raz pierwszy wypełniam formularz ZUS RCA za siebie i swojego męża – jako osobę współpracującą. Jak w raporcie należy rozpisać finansowanie składek w przypadku osoby prowadzącej działalność oraz w przypadku osoby współpracującej? Dodam, że obydwoje

 • Kiedy kwota dodatku do wynagrodzenia wypłacanego za okres pobierania świadczeń chorobowych stanowi podstawę wymiaru składek

  Porada aktualna | data dodania: 13.04.2017

  Pracownikom naszej spółki raz na kwartał jest wypłacana premia uznaniowa. Zgodnie z regulaminem wynagradzania premia ta stanowi element płacowy, którego wypłata i wysokość jest uzależniona od uznania pracodawcy oraz aktualnej kondycji finansowej spółki. W praktyce otrzymujemy od zarządu listę pracowników z kwotami

 • Z jakiego okresu ustalić podstawę wymiaru zasiłku przy częstych niezdolnościach do pracy

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  Pracownica była nieobecna w pracy z powodu choroby od 1 do 5 czerwca 2016 r., od 1 do 4 września 2016 r., od 15 do 20 listopada 2016 r. i od 15 do 25 lutego br. Dotychczas cały czas przyjmowaliśmy dla pracownicy podstawę wymiaru ustaloną dla zasiłku chorobowego z czerwca 2016 r., tj. od czerwca 2015 r. do maja 2016 r., z wyjątkiem zasiłku wypłaconego w lutym 2017 r. Czy nasze postępowanie było prawidłowe?

 • Czy członek rady nadzorczej podlegający ubezpieczeniu rolniczemu musi zostać zgłoszony do ZUS

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  W skład rady nadzorczej spółki akcyjnej zostanie powołana osoba podlegająca ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie jako rolnik. Członkowie rady nadzorczej otrzymują wynagrodzenie za comiesięczne posiedzenia rady. Czy w przypadku osoby zgłoszonej do ubezpieczeń w KRUS przychody te będą oskładkowane?

 • Czy można skutecznie odwołać się od decyzji ZUS, jeżeli minął termin na złożenie odwołania

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  Od 1 listopada 2016 r. prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą (gabinet logopedyczny). 12 lutego 2017 r. urodziłam dziecko. Ponieważ moja córka jest wcześniakiem, do końca kwietnia 2017 r. przebywałam razem z nią w szpitalu, ze względu na konieczność specjalistycznej opieki. W tym czasie ZUS odmówił mi wypłaty zasiłku macierzyńskiego, o który wnioskowałam, i wydał decyzję, w której zostało stwierdzone, że moja działalność została założona dla pozoru, żeby zapewnić mi zasiłek. Decyzję odebrała moja matka, 15 marca 2017 r. Ze względu na fakt, że stale przebywałam w szpitalu z dzieckiem, nie odwołałam się od decyzji ZUS we wskazanym terminie. Chciałabym zrobić to teraz. Czy mam taką możliwość i czy jest jeszcze szansa, abym uzyskała zasiłek macierzyński?

 • Jak sporządzić korektę dokumentacji ZUS po uznaniu niezdolności do pracy za chorobę zawodową pracownika

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  Nasz pracownik (w wieku 55 lat) od 4 września 2016 r. do 31 stycznia 2017 r. był nieprzerwanie niezdolny do pracy wskutek choroby i za okres tej niezdolności do pracy wypłaciliśmy mu za 14 dni wynagrodzenie chorobowe, a następnie zasiłek chorobowy. 3 kwietnia 2017 r. otrzymaliśmy orzeczenie stwierdzające u tego pracownika chorobę zawodową. Doręczył on także zaświadczenie o tym, że niezdolność do pracy trwająca od 4 września 2016 r. do 31 stycznia 2017 r. miała związek ze stwierdzoną chorobą zawodową. W jaki sposób należy skorygować dokumentację rozliczeniową ZUS po wypłacie wyrównania świadczeń chorobowych do 100% podstawy ich wymiaru?

 • Jak usprawiedliwiać nieobecność w pracy i udzielać urlopu wypoczynkowego pracownikowi, który pracuje na nocne zmiany

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  Pracownik pracuje na zmiany. Obecnie przebywa na zwolnieniu lekarskim wystawionym do niedzieli włącznie. Czy w związku z tym pracownik powinien przyjść do pracy na nocną zmianę, która zaczyna się od godz. 22.00 w niedzielę, na którą ma wystawione zwolnienie lekarskie? Pracę skończyłby o godz. 6.00 w poniedziałek. Jak udzielać pracownikowi urlopu wypoczynkowego, jeżeli pracuje na nocną zmianę w godz. 22.00–6.00? Czy na dzień, kiedy rozpoczyna pracę, czy na dzień, kiedy ją kończy?

 • Jak osoba prowadząca działalność gospodarczą może przekazać część zasiłku macierzyńskiego partnerowi zatrudnionemu na umowę o pracę

  Porada aktualna | data dodania: 24.03.2017

  Prowadzę od 2012 r. własną działalność gospodarczą. Obecnie jestem w 31. tygodniu ciąży. Chciałabym, aby zasiłek macierzyński za czas urlopu macierzyńskiego wziął za mnie mój partner. Jakich należy dopełnić formalności i w jakim terminie? Jakie dokumenty powinnam złożyć ja, a jakie partner, który jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę?

 • Jak ustalić podstawę wymiaru zasiłków po zmianie wymiaru czasu pracy

  Porada aktualna | data dodania: 24.03.2017

  Zmiana wymiaru etatu w okresie, z którego jest ustalana podstawa wymiaru zasiłków, powoduje, że podstawę tę ustala się dla nowego wymiaru czasu pracy, jeżeli zmiana nastąpiła w miesiącu, w którym powstała niezdolność do pracy, lub w miesiącach ją poprzedzających. Gdy zmiana wymiaru etatu nastąpiła w trakcie pobierania świadczeń chorobowych, nie zawsze skutkuje to przeliczeniem wcześniej ustalonej podstawy.

 • Czy biuro rachunkowe ponosi odpowiedzialność za ujawnienie w czasie kontroli ZUS dokumentów płatnika, który nie był objęty kontrolą

  Porada aktualna | data dodania: 24.03.2017

  W naszym biurze rachunkowym była prowadzona kontrola ZUS dotycząca jednego z naszych klientów. Kserowaliśmy znaczną liczbę dokumentów, o które prosił inspektor ZUS. Jedna z naszych pracownic przez pomyłkę dołączyła do dokumentacji plik dokumentów dotyczących innego płatnika, również naszego klienta (błąd powstał, ponieważ obie firmy mają zbliżoną nazwę, a dokumenty kserował niedoświadczony pracownik). Zorientowaliśmy się w pomyłce, lecz okazało się, że kontrolujący zdążył przejrzeć dokumenty tego płatnika i stwierdził w nich nieprawidłowości. Oznajmił, że kontrola ZUS obejmie także tego płatnika. Czy takie działanie jest dopuszczalne? Firma, której dokumenty zostały przypadkowo ujawnione, grozi nam teraz procesem sądowym. W jakim zakresie odpowiadamy za ujawnienie danych drugiego

 • Jakie dokumenty należy przesłać do ZUS w przypadku przejęcia zakładu pracy wraz z pracownikami

  Porada aktualna | data dodania: 24.03.2017

  Od 1 czerwca 2017 r. zamierzamy przejąć w trybie art. 231 Kodeksu pracy inny zakład (lub jego część, co będzie zależeć od ostatecznych ustaleń). Jakie obowiązki informacyjne w stosunku do ZUS ma podmiot przejmujący oraz przejmowany?

 • Kiedy ZUS będzie mógł zmienić decyzję emerytalną po nowelizacji przepisów

  Porada aktualna | data dodania: 24.03.2017

  W sytuacji gdy ZUS wydał nieprawidłową decyzję w wyniku własnego błędu lub innych okoliczności, termin, w którym będzie mógł dokonać weryfikacji tej decyzji, wyniesie – w zależności od tego, co było przyczyną nieprawidłowości – od 3 do 10 lat. W sprawie zakończonej prawomocną decyzją organ rentowy, na wniosek zainteresowanej osoby lub z urzędu, uchyli bądź zmieni decyzję i ponownie ustali prawo do świadczeń lub ich wysokość, m.in. jeżeli po uprawomocnieniu się decyzji zostaną przedłożone nowe dowody lub ujawnione nowe okoliczności istniejące przed wydaniem tej decyzji, które mają wpływ na prawo do świadczeń lub ich wysokość, bądź jeżeli decyzja została wydana w wyniku przestępstwa.

 • Czy podczas pobierania zasiłku macierzyńskiego można podjąć pracę

  Porada aktualna | data dodania: 16.03.2017

  Prowadzę działalność gospodarczą, ale od 26 września 2016 r. pobieram zasiłek macierzyński. Ostatnio dostałam propozycję pracy na 1/2 etatu jako wykładowca. Czy mogę podjąć dodatkowe zatrudnienie na zasiłku macierzyńskim? Czy podpisanie umowy o pracę na 1/2 etatu wpłynie na moją podstawę wymiaru składek z tytuł działalności gospodarczej?