do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Postanowienie NSA z dnia 12 maja 2017 r., sygn. I OZ 699/17

  data dodania: 26.05.2017

  Grzywna w trybie p.p.s.a.

 • Postanowienie NSA z dnia 12 maja 2017 r., sygn. I OZ 700/17

  data dodania: 24.05.2017

  Grzywna w trybie p.p.s.a.

 • Postanowienie NSA z dnia 10 maja 2017 r., sygn. I OZ 595/17

  data dodania: 26.05.2017

  Wymierzenie grzywny

 • Postanowienie NSA z dnia 10 maja 2017 r., sygn. I OZ 597/17

  data dodania: 26.05.2017

  Wymierzenie grzywny

 • Postanowienie NSA z dnia 10 maja 2017 r., sygn. I OZ 599/17

  data dodania: 24.05.2017

  W doktrynie przyjmuje się, że nadużycie praw procesowych należy uznać za samoistną instytucję prawa procesowego. Tak samo należy ocenić działania podmiotu, który inicjuje szereg postępowań administracyjnych lub sądowych w celu innym, niż ochrona swych praw – w ten sposób wpływając na obniżenie poziomu ochrony innych podmiotów, które nie mogą w dostatecznie szybki sposób uzyskać ochrony prawnej.

 • Postanowienie NSA z dnia 10 maja 2017 r., sygn. I OZ 596/17

  data dodania: 24.05.2017

  W doktrynie przyjmuje się, że nadużycie praw procesowych należy uznać za samoistną instytucję prawa procesowego. Tak samo należy ocenić działania podmiotu, który inicjuje szereg postępowań administracyjnych lub sądowych w celu innym, niż ochrona swych praw – w ten sposób wpływając na obniżenie poziomu ochrony innych podmiotów, które nie mogą w dostatecznie szybki sposób uzyskać ochrony prawnej.

 • Postanowienie NSA z dnia 10 maja 2017 r., sygn. I OZ 601/17

  data dodania: 24.05.2017

  W doktrynie przyjmuje się, że nadużycie praw procesowych należy uznać za samoistną instytucję prawa procesowego. Tak samo należy ocenić działania podmiotu, który inicjuje szereg postępowań administracyjnych lub sądowych w celu innym, niż ochrona swych praw – w ten sposób wpływając na obniżenie poziomu ochrony innych podmiotów, które nie mogą w dostatecznie szybki sposób uzyskać ochrony prawnej.

 • Postanowienie NSA z dnia 10 maja 2017 r., sygn. I OZ 602/17

  data dodania: 24.05.2017

  W doktrynie przyjmuje się, że nadużycie praw procesowych należy uznać za samoistną instytucję prawa procesowego. Tak samo należy ocenić działania podmiotu, który inicjuje szereg postępowań administracyjnych lub sądowych w celu innym, niż ochrona swych praw – w ten sposób wpływając na obniżenie poziomu ochrony innych podmiotów, które nie mogą w dostatecznie szybki sposób uzyskać ochrony prawnej.

 • Postanowienie NSA z dnia 10 maja 2017 r., sygn. I OZ 600/17

  data dodania: 24.05.2017

  W doktrynie przyjmuje się, że nadużycie praw procesowych należy uznać za samoistną instytucję prawa procesowego. Tak samo należy ocenić działania podmiotu, który inicjuje szereg postępowań administracyjnych lub sądowych w celu innym, niż ochrona swych praw – w ten sposób wpływając na obniżenie poziomu ochrony innych podmiotów, które nie mogą w dostatecznie szybki sposób uzyskać ochrony prawnej.

 • Postanowienie NSA z dnia 10 maja 2017 r., sygn. I OZ 593/17

  data dodania: 24.05.2017

  W doktrynie przyjmuje się, że nadużycie praw procesowych należy uznać za samoistną instytucję prawa procesowego. Tak samo należy ocenić działania podmiotu, który inicjuje szereg postępowań administracyjnych lub sądowych w celu innym, niż ochrona swych praw – w ten sposób wpływając na obniżenie poziomu ochrony innych podmiotów, które nie mogą w dostatecznie szybki sposób uzyskać ochrony prawnej .

 • Postanowienie NSA z dnia 10 maja 2017 r., sygn. I OZ 594/17

  data dodania: 24.05.2017

  W doktrynie przyjmuje się, że nadużycie praw procesowych należy uznać za samoistną instytucję prawa procesowego. Tak samo należy ocenić działania podmiotu, który inicjuje szereg postępowań administracyjnych lub sądowych w celu innym, niż ochrona swych praw – w ten sposób wpływając na obniżenie poziomu ochrony innych podmiotów, które nie mogą w dostatecznie szybki sposób uzyskać ochrony prawnej.

 • Postanowienie NSA z dnia 10 maja 2017 r., sygn. I OZ 592/17

  data dodania: 24.05.2017

  W doktrynie przyjmuje się, że nadużycie praw procesowych należy uznać za samoistną instytucję prawa procesowego. Tak samo należy ocenić działania podmiotu, który inicjuje szereg postępowań administracyjnych lub sądowych w celu innym, niż ochrona swych praw – w ten sposób wpływając na obniżenie poziomu ochrony innych podmiotów, które nie mogą w dostatecznie szybki sposób uzyskać ochrony prawnej.

 • Wyrok TK z dnia 25 kwietnia 2017 r., sygn. P 34/15

  data dodania: 11.05.2017

  Świadczenia rehabilitacyjne

 • Wyrok NSA z dnia 11 kwietnia 2017 r., sygn. I OSK 1506/16

  data dodania: 05.05.2017

  W sprawach ze skarg na bezczynność organu sąd orzeka, biorąc za podstawę stan prawny i faktyczny sprawy w czasie orzekania, a właściwie w chwili zamknięcia rozprawy.

 • Postanowienie SN z dnia 28 marca 2017 r., sygn. II UZ 1/17

  data dodania: 25.05.2017

  Sąd Najwyższy w składzie: SSN Zbigniew Korzeniowski (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Zbigniew Myszka w sprawie z wniosku A.M. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w [.] o umorzenie należności z tytułu nieopłaconych składek, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy, Ubezpieczeń

 • Wyrok NSA z dnia 15 marca 2017 r., sygn. II GSK 1507/16

  data dodania: 07.05.2017

  Służba zdrowia

 • Wyrok NSA z dnia 15 marca 2017 r., sygn. II GSK 1941/15

  data dodania: 07.05.2017

  Inne

 • Wyrok NSA z dnia 15 marca 2017 r., sygn. II GSK 1833/15

  data dodania: 07.05.2017

  Administracyjne postępowanie ; Inne

 • Wyrok NSA z dnia 15 marca 2017 r., sygn. II GSK 1504/15

  data dodania: 07.05.2017

  Inne

 • Wyrok SN z dnia 14 marca 2017 r., sygn. II UK 36/16

  data dodania: 25.05.2017

  Skazanie emeryta prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z art. 258 § 1 k.k., popełnione po zwolnieniu ze służby, uzasadnia utratę prawa do świadczenia emerytalnego w myśl art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (jednolity tekst: Dz.U. z 2016 r., poz. 708).

 • Wyrok NSA z dnia 9 marca 2017 r., sygn. I OSK 2597/16

  data dodania: 07.05.2017

  Inne

 • Wyrok NSA z dnia 9 marca 2017 r., sygn. II GSK 1875/15

  data dodania: 07.05.2017

  Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Krystyna Anna Stec Sędzia NSA Joanna Sieńczyło-Chlabicz (spr.) Sędzia del. WSA Beata Kozicka Protokolant asystent sędziego Monika Tutak - Rutkowska po rozpoznaniu w dniu 9 marca 2017 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej Prezesa Narodowego Funduszu

 • Wyrok NSA z dnia 9 marca 2017 r., sygn. II GSK 1784/15

  data dodania: 07.05.2017

  Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Krystyna Anna Stec Sędzia NSA Joanna Sieńczyło-Chlabicz (spr.) Sędzia del. WSA Beata Kozicka Protokolant asystent sędziego Monika Tutak - Rutkowska po rozpoznaniu w dniu 9 marca 2017 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej A. B. i B. B. od wyroku

 • Wyrok SN z dnia 9 marca 2017 r., sygn. II UK 10/16

  data dodania: 25.05.2017

  Praca na elewatorze w porcie nie jest pracą na statku żeglugi morskiej.

 • Wyrok SN z dnia 8 marca 2017 r., sygn. II UK 755/15

  data dodania: 25.05.2017

  Z możliwości obliczenia wysokości emerytury na podstawie art. 55 ustawy emerytalnej, nie mogą korzystać ubezpieczeni urodzeni przed dniem 1 stycznia 1949 r., także kontynuujący ubezpieczenia emerytalne i rentowe po osiągnięciu przewidzianego w art. 27 tej ustawy wieku emerytalnego, którym przyznane zostały emerytury po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego (art. 27 ustawy) przed końcem 2008 r. w wysokościach obliczonych według dotychczasowych zasad, także wówczas gdy nie pobierali takiego świadczenia, wobec kontynuowania zatrudnienia.