do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Czy członek rady nadzorczej podlegający ubezpieczeniu rolniczemu musi zostać zgłoszony do ZUS

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  W skład rady nadzorczej spółki akcyjnej zostanie powołana osoba podlegająca ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie jako rolnik. Członkowie rady nadzorczej otrzymują wynagrodzenie za comiesięczne posiedzenia rady. Czy w przypadku osoby zgłoszonej do ubezpieczeń w KRUS przychody te będą oskładkowane?

 • Czy należy zapłacić VAT od wydania nieruchomości w zamian za umorzenie udziałów

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  PROBLEM Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki X podjęło uchwałę o umorzeniu udziałów i obniżeniu kapitału zakładowego w wartości odpowiadającej wartości bilansowej przekazywanych, jako wynagrodzenie za umorzone udziały, środków trwałych, z możliwością wypłaty tego wynagrodzenia w formie pieniężnej i

 • Czy można skutecznie odwołać się od decyzji ZUS, jeżeli minął termin na złożenie odwołania

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  Od 1 listopada 2016 r. prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą (gabinet logopedyczny). 12 lutego 2017 r. urodziłam dziecko. Ponieważ moja córka jest wcześniakiem, do końca kwietnia 2017 r. przebywałam razem z nią w szpitalu, ze względu na konieczność specjalistycznej opieki. W tym czasie ZUS odmówił mi wypłaty zasiłku macierzyńskiego, o który wnioskowałam, i wydał decyzję, w której zostało stwierdzone, że moja działalność została założona dla pozoru, żeby zapewnić mi zasiłek. Decyzję odebrała moja matka, 15 marca 2017 r. Ze względu na fakt, że stale przebywałam w szpitalu z dzieckiem, nie odwołałam się od decyzji ZUS we wskazanym terminie. Chciałabym zrobić to teraz. Czy mam taką możliwość i czy jest jeszcze szansa, abym uzyskała zasiłek macierzyński?

 • Jak rozliczyć usługę remontu pojazdu wykonaną dla kontrahenta spoza UE

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  PROBLEM Spółka (podatnik VAT czynny) świadczy usługi naprawy pojazdów samochodowych. Spółka jest zarejestrowana dla celów VAT tylko w Polsce. 20 marca 2017 r. spółka wykonała usługę remontu samochodu ciężarowego należącego do białoruskiej firmy transportowej. Usługobiorca przedstawił zaświadczenie wydane przez

 • Czy można korzystać z kas fiskalnych przedsiębiorstwa przejętego w drodze darowizny

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  PROBLEM Nabyłem kasy rejestrujące w ramach przedsiębiorstwa przekazanego mi przez ojca w formie darowizny. Kasy w momencie ich zakupu przez ojca spełniały wszelkie wymagane prawem warunki. Dla kas tych (nie są jeszcze używane) wkrótce wygasa homologacja Czy jest możliwość ich ufiskalnienia po dacie wygaśnięcia homologacji?

 • Czy zakład fryzjerski musi posiadać kasę fiskalną od początku prowadzenia działalności

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  PROBLEM Zamierzam otworzyć własny zakład fryzjerski. Obecnie szukam lokalu, projektuję wystrój salonu, nabywam sprzęt. Czy od początku działalności muszę mieć kasę rejestrującą? O co powinnam zadbać, aby skorzystać z ulgi na zakup kasy? RADA W momencie wykonania pierwszej usługi na rzecz klienta nieprowadzącego

 • Jaka stawka VAT obowiązuje za usługę utrzymania drogi

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  PROBLEM Jesteśmy spółką, która świadczy usługi związane z utrzymaniem odcinka drogi przez cały rok. W ramach podpisanej umowy nasza spółka zobowiązana jest do utrzymanie czystości jezdni i pasa drogowego wjazdów i zjazdów, odśnieżania, likwidowanie śliskości, utrzymania znaków drogowych pionowych i poziomych, konserwacji

 • Jak sporządzić korektę dokumentacji ZUS po uznaniu niezdolności do pracy za chorobę zawodową pracownika

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  Nasz pracownik (w wieku 55 lat) od 4 września 2016 r. do 31 stycznia 2017 r. był nieprzerwanie niezdolny do pracy wskutek choroby i za okres tej niezdolności do pracy wypłaciliśmy mu za 14 dni wynagrodzenie chorobowe, a następnie zasiłek chorobowy. 3 kwietnia 2017 r. otrzymaliśmy orzeczenie stwierdzające u tego pracownika chorobę zawodową. Doręczył on także zaświadczenie o tym, że niezdolność do pracy trwająca od 4 września 2016 r. do 31 stycznia 2017 r. miała związek ze stwierdzoną chorobą zawodową. W jaki sposób należy skorygować dokumentację rozliczeniową ZUS po wypłacie wyrównania świadczeń chorobowych do 100% podstawy ich wymiaru?

 • Jakie wynagrodzenie przysługuje pracownikowi za zwolnienie ze świadczenia pracy

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  Wypowiedzieliśmy pracownikowi umowę o pracę w połowie miesiąca z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Zwolniliśmy go z obowiązku świadczenia pracy od daty złożenia mu wypowiedzenia, mimo że zaczyna ono biec dopiero od następnego miesiąca. Jakie wynagrodzenie powinniśmy wypłacić pracownikowi za czas nieświadczenia pracy?

 • Kiedy należy wystawić świadectwo pracy za zakończone przed 1 stycznia 2017 r. umowy terminowe

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  Zawarliśmy z pracownikiem umowę na okres próbny od 1 marca do 31 maja 2016 r. Po tej umowie podpisaliśmy z nim umowę na czas określony do 31 grudnia 2017 r. Zgodnie z przepisami przejściowymi, wprowadzonymi w związku ze zmianami w wydawaniu świadectw pracy od 1 stycznia 2017 r., pracodawcy mają czas na wystawienie świadectw pracy za zakończone przed zmianą przepisów umowy terminowe do 30 czerwca 2017 r. Czy powinniśmy wystawić pracownikowi świadectwo pracy za zakończoną umowę na okres próbny?

 • Jaka ochrona przed zwolnieniem z pracy przysługuje pracownikowi, który złożył wniosek o urlop macierzyński

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  Pracownik złożył wniosek o udzielenie części urlopu macierzyńskiego. Chce go kontynuować po wykorzystaniu przez matkę dziecka 14 tygodni urlopu macierzyńskiego. Jednak wniosek złożył już na 8 tygodni przed rozpoczęciem tego urlopu. Czy ochrona przed zwolnieniem z pracy przysługuje mu od dnia złożenia wniosku, jeżeli był on złożony tak wcześnie? Mamy zastrzeżenia do pracy tego pracownika, dlatego chcielibyśmy go zwolnić. Czy możemy to zrobić, jeżeli ma 3-miesięczny okres wypowiedzenia i w jego trakcie będzie przebywał na urlopie macierzyńskim?

 • Jak usprawiedliwiać nieobecność w pracy i udzielać urlopu wypoczynkowego pracownikowi, który pracuje na nocne zmiany

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  Pracownik pracuje na zmiany. Obecnie przebywa na zwolnieniu lekarskim wystawionym do niedzieli włącznie. Czy w związku z tym pracownik powinien przyjść do pracy na nocną zmianę, która zaczyna się od godz. 22.00 w niedzielę, na którą ma wystawione zwolnienie lekarskie? Pracę skończyłby o godz. 6.00 w poniedziałek. Jak udzielać pracownikowi urlopu wypoczynkowego, jeżeli pracuje na nocną zmianę w godz. 22.00–6.00? Czy na dzień, kiedy rozpoczyna pracę, czy na dzień, kiedy ją kończy?

 • Czy brak dochodów w ciągu roku daje podatnikowi prawo do ulgi na dzieci?

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  Podatnik w ciągu roku nie uzyskał żadnych dochodów, ale regularnie opłacał składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Czy w tej sytuacji może żądać zwrotu ulgi na dzieci do łącznej wysokości opłaconych składek?

 • Czy podatnik rozpoczynający działalność ma prawo do kwartalnego rozliczania VAT?

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  Osoba fizyczna zamierza rozpocząć działalność gospodarczą i zarejestrować się jako podatnik VAT czynny. Chce wybrać rozliczanie kwartalne. Czy ma do tego prawo?

 • Czy profil zaufany ePUAP daje prawo do podpisania ksiąg podatkowych?

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  Podatnik musi przesłać księgi podatkowe do organu podatkowego. Czy może to zrobić elektronicznie, jeśli nie posiada bardzo drogiego kwalifikowanego podpisu elektronicznego?

 • Co należy wpisać do świadectwa pracy w przypadku pracownika z zajęciami komorniczymi, które zostały uregulowane po rozwiązaniu umowy

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  Pracownik miał zajęcia komornicze. Zwolnił się z pracy i mamy przygotować dla niego świadectwo pracy. Jednak już po zakończeniu stosunku pracy pracownik uregulował komornikowi wszystkie należności i według obecnego stanu nie ma już żadnych zajęć. Co w tej sytuacji powinniśmy napisać w jego świadectwie pracy?

 • Kiedy ten sam pracodawca może zawrzeć z pracownikiem kolejne umowy o pracę

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  Pracownik zatrudniony na umowę o pracę na czas nieokreślony zajmuje się koordynowaniem jednego z projektów prowadzonych przez firmę. Czy w przypadku drugiego podobnego projektu należy z nim zawrzeć drugą umowę o pracę?

 • Kiedy pracodawca nie musi tworzyć dla swoich pracowników harmonogramów czasu pracy

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  Wszyscy zatrudnieni u nas pracownicy wykonują pracę w stałych godzinach i jest to zapisane w regulaminie pracy. Czy dla każdego z pracowników musimy tworzyć harmonogramy czasu pracy?

 • Jak w 2017 r. sporządzić dla pracownika listę płac – instrukcja

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  Obowiązujące przepisy nie zawierają wzoru listy płac, co oznacza, że pracodawca może ustalić ten wzór we własnym zakresie. Niniejsza instrukcja określa, jakie elementy powinna mieć lista płac, aby pracodawca mógł wywiązać się z ciążących na nim obowiązków w zakresie odprowadzenia podatku i składek ZUS w prawidłowej

 • Jak potraktować rachunkowo odszkodowanie za zniszczony w wypadku samochód?

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  Firma ma dostać odszkodowanie od towarzystwa ubezpieczeniowego za uszkodzony w wypadku samochód. Jak potraktować rachunkowo takie odszkodowanie?

 • Jak długo przechowuje się dokumenty związane ze środkiem trwałym w budowie?

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  Mamy środek trwały w budowie. Jak długo trzeba przechowywać dokumenty związane z jego wytworzeniem?

 • Jak potraktować rachunkowo kaucjonowane opakowania?

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  Firma ma sporo kaucjonowanych opakowań, które nie stanowią jej własności. Czy można je ująć w ewidencji bilansowej?

 • Jak rozliczyć zaliczki, gdy powierzchnia budynku przekracza limit dla budownictwa społecznego

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  Problem Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi działalność w zakresie budowy i dostawy domów i lokali mieszkalnych. W ofercie ma lokale mieszkalne oraz domy jednorodzinne, których powierzchnia przekracza odpowiednio 150 m2 oraz 300 m2. Na podstawie jakich norm należy ustalić powierzchnię? Jak powinny

 • Kiedy naliczymy VAT, wycofując samochód z działalności

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  Problem Samochód został kupiony na fakturę VAT marża, więc nie został naliczony VAT. Pojazd był kilkakrotnie naprawiany i od tych zakupów odliczaliśmy VAT. Z faktur tych wynika, że nabyliśmy usługi naprawy (wartość wymienianych części została wliczona w wartość usługi). Teraz wycofujemy samochód z

 • Czy wniesienie aportem spółdzielczego prawa do lokalu może korzystać ze zwolnienia z VAT

  Porada aktualna | data dodania: 12.04.2017

  Problem Spółka z o.o. zamierza w najbliższym czasie wnieść aportem do innej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – w celu podwyższenia jej kapitału zakładowego – spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego. Przedmiot wkładu nie stanowi przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części