do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Czy od zakupu świadectw efektywności energetycznej można odliczyć VAT

  Porada aktualna | data dodania: 28.03.2017

  Spółka akcyjna w związku z prowadzoną działalnością w zakresie obrotu energią elektryczną nabywa świadectwa efektywności energetycznej. Czy z tytułu nabywania takich świadectw spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług?

 • Jak rozliczać VAT od wytworzenia towaru z materiału powierzonego

  Porada aktualna | data dodania: 28.03.2017

  Jeżeli podatnicy wykonują towary częściowo z materiału powierzonego, częściowo zaś z materiału własnego, to sposób kwalifikacji czynności wykonywanych w takich przypadkach zdaniem organów podatkowych zależy od wartości wykorzystanych przez wykonawcę materiałów własnych. Sądy nie zgadzają się z tym stanowiskiem. Rozróżnienie, czy wytworzenie towaru z materiału powierzonego jest usługą czy dostawą towarów, jest szczególnie istotne w przypadku czynności dokonywanych na rzecz zagranicznych kontrahentów.

 • Jak odliczyć VAT po utracie prawa do zwolnienia z VAT

  Porada aktualna | data dodania: 28.03.2017

  Od 3 stycznia 2017 r. prowadzę hurtownię z artykułami spożywczymi. Ze względu na przewidywaną początkowo niewielką wartość sprzedaży korzystałem ze zwolnienia ze względu na wysokość obrotów. W lutym 2017 r. podpisałem jednak z nowym odbiorcą towarów kontrakt, który skutkował znacznym zwiększeniem obrotów. 23 marca 2017 r. wartość mojej sprzedaży przekroczyła 200 000 zł. Zarejestrowałem się do VAT i będę rozliczał się miesięcznie. Nie wiem, czy postąpiłem właściwie, ale opodatkowałem całą wartość tej transakcji sprzedaży towarów, która spowodowała przekroczenie 200 000 zł. Nie dzieliłem jej na zwolnioną i opodatkowaną. Sprzedaż towarów nabywanych wcześniej bez prawa do odliczenia teraz muszę opodatkowywać VAT. Czy w takiej sytuacji w stosunku do towarów będących na stanie

 • Czy trzeba zapisywać w ewidencji VAT faktury dokumentujące sprzedaż zaewidencjonowaną na kasie rejestrującej

  Porada aktualna | data dodania: 28.03.2017

  Cała sprzedaż naszej firmy jest ewidencjonowana na kasach rejestrujących. Faktury wystawiamy tylko na żądanie klienta. Czy te faktury muszą być zapisywane w ewidencji? Całą sprzedaż rozliczamy na podstawie raportów kasowych. Czy postępujemy prawidłowo?

 • Czy wykonanie usług dotyczących własnych pojazdów podlega opodatkowaniu VAT

  Porada aktualna | data dodania: 28.03.2017

  Czy wykonywanie badań technicznych pojazdów należących do podatnika na własnej stacji kontroli pojazdów stanowi usługę podlegającą VAT? To samo pytanie dotyczy napraw wykonanych we własnym zakresie. Czy również takie naprawy mamy traktować jak świadczenie usług?

 • Czy opłata depozytowa przy sprzedaży akumulatora podlega VAT

  Porada aktualna | data dodania: 28.03.2017

  Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży akumulatorów samochodowych. Jeżeli nabywca akumulatora nie przekaże mi zużytego akumulatora, jestem obowiązany do pobrania opłaty depozytowej. Czy od opłat depozytowych powinienem naliczać VAT?

 • Czy podatnik, u którego wystąpił ujemny podatek należny, może wystąpić o skrócenie terminu zwrotu VAT do 25 dni

  Porada aktualna | data dodania: 28.03.2017

  W wyniku wystawienia faktur korygujących sprzedaż w deklaracji VAT wystąpiła ujemna wartość VAT należnego. Sprzedaż w tym miesiącu była bowiem znacznie niższa niż wartość faktur korygujących. W deklaracji wykazano też VAT naliczony (zobowiązania w całości uregulowano). Czy mamy prawo ubiegać się o zwrot VAT w terminie 25 dni?

 • Czy okresy rozliczeniowe muszą obejmować miesiące kalendarzowe

  Porada aktualna | data dodania: 28.03.2017

  Biuro rachunkowe świadczy na rzecz swoich klientów usługi księgowe, rozliczane w miesięcznych okresach rozliczeniowych. Czy na potrzeby VAT okresy te mogą obejmować miesiące kalendarzowe albo okres np. od 15 do 14 następnego miesiąca?

 • Jak prawidłowo rozliczyć wydanie nagród w konkursie realizowanym na zlecenie sponsora

  Porada aktualna | data dodania: 28.03.2017

  Czy prawidłowe jest obciążenie sponsora konkursu przez jego organizatora notą obciążeniową w wartości brutto przekazanych nagród? Schemat rozliczeń wygląda następująco: ● organizator nabywa nagrody, a następnie odlicza VAT naliczony, ● organizator obciąża sponsora fakturą VAT za usługę, notą obciążeniową za kupione nagrody, ● wydając nagrody osobom fizycznym, organizator nalicza VAT należny.

 • Jak skorygować VAT, gdy samochód będzie tymczasowo wykorzystywany do celów innych niż działalność

  Porada aktualna | data dodania: 28.03.2017

  Klient naszego biura (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT i składa miesięczne deklaracje VAT-7. Na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystuje nabyty w 2015 r. samochód osobowy, od którego są dokonywane pełne odliczenia. Dla samochodu jest także prowadzona ewidencja przebiegu pojazdów oraz został on zgłoszony informacją VAT-26. Klient chciałby udać się tym samochodem na wakacje, w związku z czym planuje na początku lipca zgłosić jego częściowe wykorzystywanie do celów innych niż działalność gospodarcza, natomiast pod koniec sierpnia chce zgłosić wykorzystywanie samochodu wyłącznie do działalności gospodarczej. Jak w tej sytuacji podatnik powinien dokonać korekty podatku odliczonego przy nabyciu samochodu?

 • Co ma zrobić podatnik wykreślony z rejestru VAT, jeśli w rzeczywistości prowadzi działalność gospodarczą?

  Porada aktualna | data dodania: 28.03.2017

  Urząd skarbowy wykreślił podatnika z rejestru, pozbawiając go statusu podatnika VAT czynnego. Czy w tej sytuacji podatnik musi się jeszcze raz zarejestrować na potrzeby VAT?

 • Czy można odliczyć VAT od zakupów zrobionych przed złożeniem VAT-R?

  Porada aktualna | data dodania: 28.03.2017

  Podatnik jeszcze przed rejestracją jako podatnik VAT czynny kupił okazyjnie narzędzia, które będzie wykorzystywał do prowadzenia działalności gospodarczej już po złożeniu VAT-R. Czy w tej sytuacji może odliczyć podatek naliczony z faktur za te narzędzia?

 • Czy zwolnienie od VAT obejmuje też darowiznę napojów?

  Porada aktualna | data dodania: 28.03.2017

  Podatnik (właściciel sklepu spożywczego) chce zrobić darowiznę żywności na rzecz domu dziecka. Darowizna ma obejmować również napoje (soki, napoje gazowane). Czy w takim przypadku dostawa dalej korzysta ze zwolnienia od VAT?

 • Jak wysokość garażu wpływa na jego opodatkowanie podatkiem od nieruchomości

  Porada aktualna | data dodania: 27.03.2017

  PROBLEM Czy wysokość podatku od nieruchomości w garażu wielostanowiskowym zależy od wysokości pomieszczeń, w których znajdują się miejsca postojowe? Jeśli tak, jak liczyć tę wysokość? RADA Jeżeli wysokość pomieszczenia nie przekracza 2,20 m, to dla obliczenia podatku od nieruchomości należy uwzględnić tylko połowę jego

 • Jak podwyższyć zasiłek macierzyński do wysokości świadczenia rodzicielskiego, jeżeli jest wypłacany za część miesiąca

  Porada aktualna | data dodania: 27.03.2017

  PROBLEM Pracownica zatrudniona na pół etatu urodziła dziecko 12 marca 2017 r. Z tego tytułu jest uprawniona do zasiłku macierzyńskiego w wysokości 100% podstawy wymiaru za okres urlopu macierzyńskiego od 12 marca do 29 lipca 2017 r. (140 dni). Przed porodem od 3 miesięcy przebywała na zwolnieniu lekarskim i była uprawniona do

 • Jak skorygować w pkpir przychód w związku z przyjęciem zwrotu towaru

  Porada aktualna | data dodania: 27.03.2017

  PROBLEM W kwietniu 2017 r. wystawiłem fakturę korygującą do sprzedaży z 10 stycznia 2017 r. Korekta spowodowana jest przyjęciem zwrotu towaru, który miał miejsce w kwietniu 2017 r. W związku z korektą mój przychód zmniejszył się o 900 zł. Kiedy mam skorygować przychód w pkpir – w kwietniu 2017 r. czy może powinienem

 • Jak rozliczyć pożyczkę udzieloną przez wspólnika spółce

  Porada aktualna | data dodania: 27.03.2017

  PROBLEM Bank odmówił udzielenia sp. z o.o. X kredytu. W związku z tym główny wspólnik spółki zaciągnął w banku pożyczkę w wysokości 50 000 zł. Zgodnie z ustaleniami pomiędzy nim a spółką otrzymane z tytułu pożyczki środki pieniężne wspólnik w całości przekazał spółce na podstawie umowy pożyczki. Umowa pożyczki

 • Czy można zaliczać do kosztów odpisy amortyzacyjne od samochodu zakupionego za gotówkę

  Porada aktualna | data dodania: 27.03.2017

  PROBLEM Prowadzę jednoosobową działalność. Chcę kupić od innego przedsiębiorcy samochód za kwotę przekraczającą 15 000 zł. Wolałabym zapłacić za niego gotówką. Czy w takim przypadku będę mogła go amortyzować tylko do kwoty 15 000 zł? Jak powinno takie rozliczenie wyglądać? RADA W przedstawionej sytuacji powinna Pani

 • Czy można amortyzować budynek otrzymany w darowiźnie

  Porada aktualna | data dodania: 27.03.2017

  PROBLEM Prowadzę działalność w zakresie wynajmu nieruchomości. W marcu 2017 r. ojciec podarował mi nieruchomość zabudowaną budynkiem biurowym. Budynek został oddany do użytku w grudniu 1996 r. Ojciec wykorzystywał tę nieruchomość w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Budynek i grunt stanowiły środki trwałe w

 • Czy przepisy o ograniczeniu zaliczania w koszty zobowiązań regulowanych bez pośrednictwa rachunku bankowego stosuje się do należności z lat poprzednich

  Porada aktualna | data dodania: 27.03.2017

  PROBLEM Spółka z o.o. w 2016 r. nawiązała współpracę z nowym kontrahentem. Za zrealizowanie usługi miała wypłacić wynagrodzenie w kwocie 30 000 zł. Przez wzgląd na zakwestionowanie poprawności wykonania zamówienia wynagrodzenie z tego tytułu nie zostało jeszcze uregulowane i nie było zaliczone do kosztów podatkowych. Obecnie

 • Czy wykazując nadpłatę zaliczek w zeznaniu CIT-8, należy składać wniosek o zwrot nadpłaty

  Porada aktualna | data dodania: 27.03.2017

  PROBLEM Spółka z o.o. wykazała w zeznaniu CIT-8 nadpłatę zaliczek na podatek dochodowy. Czy musi wnosić o zwrot nadpłaty na rachunek bankowy? RADA W celu otrzymania zwrotu nadpłaty na rachunek bankowy spółka nie musi składać żadnego wniosku – wystarczyło złożenie zeznania CIT-8 z wykazaną kwotą nadpłaty. Na tej

 • Kiedy można pomniejszyć wartość zadłużenia o udzieloną pożyczkę

  Porada aktualna | data dodania: 27.03.2017

  PROBLEM Podatnik działający w formie spółki z o.o. (dalej: spółka) jest polskim rezydentem podatkowym. Udziałowcami spółki mają zostać w przyszłości spółka kapitałowa z siedzibą w Luksemburgu (dalej: spółka luksemburska) oraz polska spółka komandytowa (dalej: spółka komandytowa). Każda z tych spółek posiada

 • Kto jest odpowiedzialny za aktualizację polityki rachunkowości, gdy rachunkowość jest prowadzona przez biuro rachunkowe

  Porada aktualna | data dodania: 27.03.2017

  PROBLEM Powierzając prowadzenie ksiąg rachunkowych biuru rachunkowemu, zleciliśmy również w ramach umowy opracowanie zasad (polityki) rachunkowości. Została ona przez biuro stworzona i przez nas zaakceptowana. Obecnie w związku ze zmianami w ustawie o rachunkowości (obowiązującymi od 26 stycznia 2017 r.) potrzebna jest aktualizacja

 • Jak rozliczyć w księgach rachunkowych dywidendę wypłaconą w formie niepieniężnej

  Porada aktualna | data dodania: 27.03.2017

  W spółkach kapitałowych, tj. w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością oraz w spółce akcyjnej, prawo do dywidendy stanowi jedno z podstawowych praw majątkowych wspólnika (akcjonariusza). W praktyce obrotu gospodarczego najpopularniejszą formą wypłaty dywidendy jest świadczenie pieniężne. Dozwolona jest jednak także wypłata dywidendy w naturze, np. w formie rzeczy oznaczonych co do gatunku lub w towarze (tzw. dywidenda rzeczowa). Ten artykuł wskazuje, jak taką dywidendę rzeczową rozliczyć podatkowo i ująć w księgach rachunkowych.

 • Czy spadkobierca może wystawić faktury w imieniu spadkodawcy

  Porada aktualna | data dodania: 27.03.2017

  PROBLEM Razem z bratem kontynuujemy (spółka cywilna) działalność gospodarczą zmarłego nagle ojca. Ojciec wykonywał wiele usług, jednak nie zdążył wystawić faktur. Czy spadkobiercy mogą w imieniu zmarłego ojca wystawić faktury na wykonane przez niego prace oraz złożyć deklaracje VAT-7? RADA Spadkobiercy nie mogą wystawić