do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
zamknij
Powrót do menu głównego
 • Postanowienie SN z dnia 29 stycznia 2008 r., sygn. I PZ 28/07

  data dodania: 27.07.2010

  To, że odpis skargi kasacyjnej złożony na wezwanie sądu różni się od jej oryginału tylko tym, że jeden z akapitów uzasadnienia został umieszczony w innym miejscu, nie oznacza nieuzupełnienia braku skargi.

 • Wyrok NSA z dnia 21 grudnia 2016 r., sygn. I GSK 1161/16

  data dodania: 26.12.2016

  Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Janusz Zajda Sędzia NSA Dariusz Dudra (spr.) Sędzia del. WSA Piotr Kraczowski po rozpoznaniu w dniu 21 grudnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej I.K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 5 maja 2016 r.,

 • Uchwała SN z dnia 21 grudnia 2016 r., sygn. III CZP 83/16

  data dodania: 30.12.2016

  Spółka akcyjna w upadłości wpisana do rejestru handlowego podlega z urzędu "przerejestrowaniu" do Krajowego Rejestru Sądowego.

 • Wyrok SN z dnia 16 grudnia 2016 r., sygn. II KK 314/16

  data dodania: 16.01.2017

  Sąd Najwyższy w składzie: SSN Dorota Rysińska (przewodniczący) SSN Jarosław Matras (sprawozdawca) S SN Michał Laskowski przy udziale prokuratora Prokuratury Krajowej Barbary Nowińskiej, w sprawie M. M. skazanej z art. 272 k.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej na rozprawie w dniu 16 grudnia 2016 r., kasacji, wniesionej przez Rzecznika Praw

 • Wyrok SN z dnia 16 grudnia 2016 r., sygn. II KK 295/16

  data dodania: 16.01.2017

  Sąd Najwyższy w składzie: SSN Dorota Rysińska (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jarosław Matras SSN Michał Laskowski przy udziale prokuratora Prokuratury Krajowej Barbary Nowińskiej, w sprawie A.K. skazanego z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. i in. po rozpoznaniu w Izbie Karnej na rozprawie w dniu 16 grudnia 2016 r.,

 • Wyrok SN z dnia 16 grudnia 2015 r., sygn. IV CSK 96/15

  data dodania: 12.04.2016

  Wykładnia językowa, systemowa i funkcjonalna art. 98 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (jedn. tekst: Dz. U. z 2013 r. poz. 392 ze zm.) prowadzą do takiego samego rezultatu i uzasadniają wniosek, że jeżeli jednym z kilku sprawców wypadku komunikacyjnego był kierowca o nieustalonej tożsamości, kierujący niezidentyfikowanym pojazdem mechanicznym, za szkodę na osobie spowodowaną pasażerowi drugiego, uczestniczącego w tym wypadku samochodu, ponosi odpowiedzialność zarówno Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny na podstawie powyższego przepisu, jak i zakłady ubezpieczeń, w których byli ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej kierowcy pozostałych pojazdów.

 • Wyrok SN z dnia 14 grudnia 2016 r., sygn. III KK 454/16

  data dodania: 22.12.2016

  Sąd Najwyższy w składzie: SSN Dariusz Świecki (przewodniczący) SSN Józef Szewczyk SSN Włodzimierz Wróbel (sprawozdawca) w sprawie M. K., skazanego z art. 279 § 1 k.k. i in., po rozpoznaniu w Izbie Karnej na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2016 r., kasacji, wniesionej przez Rzecznika Praw Obywatelskich na korzyść skazanego od wyroku

 • Wyrok NSA z dnia 14 grudnia 2016 r., sygn. I GSK 1159/16

  data dodania: 17.12.2016

  Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Zofia Przegalińska (spr.) Sędzia NSA Ludmiła Jajkiewicz Sędzia del. WSA Małgorzata Jużków po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej I. K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia

 • Wyrok SN z dnia 14 grudnia 2016 r., sygn. III KK 434/16

  data dodania: 22.12.2016

  Sąd Najwyższy w składzie: SSN Dariusz Świecki (przewodniczący) SSN Józef Szewczyk SSN Włodzimierz Wróbel (sprawozdawca) w sprawie W. P. skazanego z art. 178a § 4 k.k.i in., po rozpoznaniu w Izbie Karnej na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2016 r., kasacji, wniesionej przez Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego na korzyść

 • Wyrok SN z dnia 14 grudnia 2016 r., sygn. III KK 446/16

  data dodania: 22.12.2016

  Sąd Najwyższy w składzie: SSN Dariusz Świecki (przewodniczący) SSN Józef Szewczyk SSN Włodzimierz Wróbel (sprawozdawca) w sprawie D.C., skazanego z art. 127 § 2 k.w., po rozpoznaniu w Izbie Karnej na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2016 r., kasacji, wniesionej przez Prokuratora Generalnego na korzyść skazanego od wyroku Sądu Rejonowego

 • Wyrok SN z dnia 14 grudnia 2016 r., sygn. III KK 124/16

  data dodania: 10.01.2017

  Sąd Najwyższy w składzie: SSN Krzysztof Cesarz (przewodniczący) SSN Jerzy Grubba (sprawozdawca) SSN Dariusz Kala przy udziale prokuratora Prokuratury Krajowej Józefa Gemry w sprawie R. S. skazanego z art. 258 § 3 k.k. i in. po rozpoznaniu w Izbie Karnej na rozprawie w dniu 14 grudnia 2016 r., kasacji, wniesionej przez obrońcę od wyroku

 • Wyrok TK z dnia z dnia 13 grudnia 2016 r., sygn. K 13/16

  data dodania: 30.12.2016

  Ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji

 • Wyrok SN z dnia 9 grudnia 2016 r., sygn. IV KS 5/16

  data dodania: 30.12.2016

  Sąd Najwyższy w składzie: SSN Jarosław Matras (przewodniczący) SSN Krzysztof Cesarz (sprawozdawca) SSN Zbigniew Puszkarski w sprawie S. G. oskarżonego z art. 178a § 1 k.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej na posiedzeniu w dniu 9 grudnia 2016 r., skargi obrońcy oskarżonego, na wyrok sądu odwoławczego - Sądu Okręgowego w C., z dnia 2

 • Wyrok SN z dnia 9 grudnia 2016 r., sygn. IV KO 71/16

  data dodania: 30.12.2016

  Sąd Najwyższy w składzie: SSN Jarosław Matras (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Krzysztof Cesarz SSN Zbigniew Puszkarski skazanego z art. 258 § 2 k.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej na posiedzeniu w dniu 9 grudnia 2016 r., z urzędu w przedmiocie wznowienia postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem Sądu Apelacyjnego z dnia 29 lipca

 • Wyrok SN z dnia 9 grudnia 2016 r., sygn. IV KK 401/16

  data dodania: 30.12.2016

  Sąd Najwyższy w składzie: SSN Jarosław Matras (przewodniczący) SSN Krzysztof Cesarz (sprawozdawca) SSN Zbigniew Puszkarski w sprawie M. K. skazanego z art. 92a k.w. po rozpoznaniu w Izbie Karnej na posiedzeniu w dniu 9 grudnia 2016 r., kasacji wniesionej przez Rzecznika Praw Obywatelskich na korzyść skazanego od prawomocnego wyroku Sądu

 • Wyrok SN z dnia 9 grudnia 2016 r., sygn. IV KK 398/16

  data dodania: 30.12.2016

  Sąd Najwyższy w składzie: SSN Jarosław Matras (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Krzysztof Cesarz SSN Zbigniew Puszkarski w sprawie B. N. co do której warunkowo umorzono postępowanie o czyn z art. 90 ustawy prawo budowlane po rozpoznaniu w Izbie Karnej na posiedzeniu w trybie art. 535 § 5 k.p.k. w dniu 9 grudnia 2016 r., kasacji,

 • Wyrok SN z dnia 9 grudnia 2016 r., sygn. IV KK 387/16

  data dodania: 30.12.2016

  Sąd Najwyższy w składzie: SSN Jarosław Matras (przewodniczący) SSN Krzysztof Cesarz SSN Zbigniew Puszkarski (sprawozdawca) w sprawie R. O. skazanego z art. 278 § 1 k.k. i in. po rozpoznaniu w Izbie Karnej na posiedzeniu w trybie art. 535 § 5 k.p.k. w dniu 9 grudnia 2016 r., kasacji, wniesionej przez Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora

 • Wyrok SN z dnia 9 grudnia 2016 r., sygn. IV KK 360/16

  data dodania: 30.12.2016

  Sąd Najwyższy w składzie: SSN Jarosław Matras (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Krzysztof Cesarz SSN Zbigniew Puszkarski w sprawie P.B. skazanego z art. 286 § 1 k.k. i in. po rozpoznaniu w Izbie Karnej na posiedzeniu w trybie art. 535 § 5 k.p.k. w dniu 9 grudnia 2016 r., kasacji, wniesionej przez Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora

 • Uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 9 grudnia 2016 r., sygn. III CZP 57/16

  data dodania: 30.12.2016

  Samoistny posiadacz nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste może nabyć jej własność przez zasiedzenie.

 • Wyrok SN z dnia 8 grudnia 2016 r., sygn. II KK 372/16

  data dodania: 22.12.2016

  Sąd Najwyższy w składzie: SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jerzy Grubba SSN Przemysław Kalinowski w sprawie M. D. skazanego z art. 180a k.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej na posiedzeniu w trybie art. 535 § 5 k.p.k. w dniu 8 grudnia 2016 r., kasacji, wniesionej przez Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora

 • Wyrok SN z dnia 8 grudnia 2016 r., sygn. II KK 233/16

  data dodania: 22.12.2016

  Sąd Najwyższy w składzie: SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Jerzy Grubba SSN Przemysław Kalinowski (sprawozdawca) przy udziale prokuratora Prokuratury Krajowej Grzegorza Krysmanna, w sprawie R.O. dot. wyroku łącznego po rozpoznaniu w Izbie Karnej na rozprawie w dniu 8 grudnia 2016 r., kasacji, wniesionej przez obrońcę

 • Wyrok SN z dnia 8 grudnia 2016 r., sygn. II KK 230/16

  data dodania: 22.12.2016

  Sąd Najwyższy w składzie: SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Jerzy Grubba (sprawozdawca) SSN Przemysław Kalinowski przy udziale prokuratora Prokuratury Krajowej Grzegorza Krysmanna, w sprawie Z. P., M. K. i Z. K. oskarżonych z art. 286 § 1 k.k. i in. po rozpoznaniu w Izbie Karnej na rozprawie w dniu 8 grudnia 2016 r., kasacji,

 • Uchwała SN z dnia 8 grudnia 2016 r., sygn. III CZP 80/16

  data dodania: 30.12.2016

  W razie cofnięcia pozwu wniesionego w elektronicznym postępowaniu upominawczym po przekazaniu sprawy do sądu właściwości ogólnej (art. 50533 § 1 k.p.c.), a przed wysłaniem pozwanemu odpisu pozwu, zwrot uiszczonej opłaty sądowej od pozwu następuje na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (jedn. tekst: Dz.U. 2016 , poz. 623).

 • Uchwała SN z dnia 8 grudnia 2016 r., sygn. III CZP 81/16

  data dodania: 30.12.2016

  Tytułowi egzekucyjnemu zasądzającemu należność od dłużnika osobistego można nadać klauzulę wykonalności przeciwko nabywcy nieruchomości obciążonej hipoteką zabezpieczającą zasądzoną wierzytelność (art. 788 § 1 k.p.c.), jeżeli tytuł egzekucyjny obejmuje obowiązek zbywcy wynikający ze stosunku prawnego hipoteki.

 • Uchwała SN z dnia 8 grudnia 2016 r., sygn. III CZP 85/16

  data dodania: 30.12.2016

  Spółka kapitałowa, która w toku procesu nabyła w wyniku podziału przez wydzielenie (art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h.) część majątku spółki dzielonej, wstępuje do procesu o prawo objęte wydzielonym majątkiem w miejsce spółki dzielonej bez potrzeby uzyskania zgody przeciwnika procesowego; art. 192 pkt 3 k.p.c nie ma w tym przypadku zastosowania.