do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Najnowsze orzecznictwo. Pracownika zatrudnionego na czas określony można zwolnić bez podania przyczyny

  Artykuł aktualny | data dodania: 15.01.2009

  Artykuł 30 § 4 ustawy - Kodeks pracy w zakresie, w jakim pomija obowiązek wskazania przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas określony, oraz art. 50 § 3 tej ustawy w zakresie, w jakim pomija prawo pracownika do odszkodowania z tytułu nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony, nie naruszają Konstytucji - wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2 grudnia 2008 r. (sygn. akt P 48/07).

 • Najnowsze orzecznictwo. Umorzenie zaległości podatkowych z przyczyn niezależnych od podatnika

  Artykuł aktualny | data dodania: 15.01.2009

  Organy podatkowe powinny wziąć pod uwagę sytuację majątkową i rodzinną podatnika. Umorzenie zaległości podatkowych będzie uzasadnione w przypadkach spowodowanych działaniem czynników, na które podatnik nie miał wpływu - wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z 29 października 2008 r. (sygn. akt I SA/Bk 263/08).

 • Najnowsze interpretacje urzędowe. Korzystając ze strony internetowej ZUS, można samodzielnie wyliczyć emeryturę

  Artykuł aktualny | data dodania: 15.01.2009

  ZUS na stronie internetowej uruchomił kalkulator emerytalny. Dzięki niemu każdy może samodzielnie wyliczyć emeryturę. Korzystanie z kalkulatora jest całkowicie bezpłatne i nie wymaga podawania danych osobowych. Prezentujemy pismo ZUS z 9 grudnia 2008 r. w sprawie kalkulatora emerytalnego zamieszczone na stronie internetowej www.zus.pl.

 • Najnowsze interpretacje urzędowe. ZUS zwolnił z odsetek pracujące i prowadzące działalność kobiety, które nie opłaciły składek za lata 1999-2001

  Artykuł aktualny | data dodania: 15.01.2009

  Po 31 grudnia 1998 r. pracownice, które równocześnie prowadzą działalność gospodarczą w trakcie urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom z działalności. Składki przedawniają się po upływnie 10 lat, licząc od miesiąca, w którym powinny być zapłacone, chyba że został przerwany bieg przedawnienia. 10 (15) lutego 2009 r. przedawnią się składki niezapłacone za styczeń 1999 r. Przedstawiamy wyjaśnienie ZUS z 8 grudnia 2008 r. zamieszczone na stronie www.zus.pl dotyczące obowiązku opłacania zaległych składek na ubezpieczenia osób, które w latach 1999-2001 były zatrudnione na umowę o pracę i w trakcie urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego prowadziły działalność gospodarczą. ZUS zwolnił te osoby z obowiązku naliczenia odsetek ustawowych, jednak cały czas

 • Ważne terminy 20 stycznia - 5 lutego 2009 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 15.01.2009

  20 stycznia PDOP l zapłata przez podatnika podatku od dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wykorzystanego niezgodnie z oświadczeniem o jego przeznaczeniu CIT-5 PDOF l oświadczenie o wyborze lub rezygnacji z opodatkowania liniowym podatkiem składane przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących

 • Co się zmienia w przepisach dla księgowych

  Artykuł aktualny | data dodania: 15.01.2009

    Na podstawie aktów prawnych opublikowanych 12-31.12.2008 r. oprac. Ewa Sławińska

 • Tabela kursów walut od 15 grudnia 2008 r. do 5 stycznia 2009 r.

  Artykuł aktualny | data dodania: 15.01.2009

 • Co się zmieniło we wskaźnikach i stawkach

  Artykuł aktualny | data dodania: 15.01.2009

  Odsetki ustawowe Od 15 grudnia 2008 r. odsetki ustawowe wynoszą 13% w stosunku rocznym. Podstawa prawna: Dz.U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1434. Odsetki od zaległości podatkowych Od 24 grudnia 2008 r. odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych wynoszą 13% w stosunku rocznym. Obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych