do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Zmiany 2013: Ustawa z 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność

  data dodania: 28.12.2012

  (w dniu oddania przewodnika do druku ustawa oczekiwała na podpis prezydenta) Obowiązująca od 1 stycznia 2012 r. ustawa o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (zwana dalej ustawą abolicyjną) umożliwia skuteczne ubieganie się o umorzenie składek

 • Czy należy opłacić składki ZUS od premii rocznej wypłaconej po przejściu pracownicy na emeryturę

  data dodania: 28.12.2012

  Jedna z naszych pracownic przeszła na emeryturę od 1 stycznia 2013 r. (stosunek pracy został rozwiązany). Zgodnie z regulaminem wynagradzania, który obowiązuje w spółce, ma ona jeszcze prawo do dodatkowego wynagrodzenia – premii rocznej przysługującej za 2012 r. Premia ta zostanie wypłacona pod koniec lutego 2013 r. Czy od premii wypłaconej emerytce należy odprowadzić składki do ZUS? Jak rozliczyć taką wypłatę w dokumentacji?

 • Czy podmiot, który przejął innego płatnika, odpowiada za zaległości składkowe powstałe przed przejęciem

  data dodania: 28.12.2012

  W styczniu 2013 r. chcemy przejąć słabo obecnie prosperującą firmę, gdyż mamy pomysł na jej modernizację. Chcielibyśmy jednak uchronić się od obciążenia nas zapłatą zaległych składek ZUS, jeśli takie istnieją. Czy jako nabywca będziemy odpowiadać za zaległości względem ZUS? Czy mamy możliwość uchronić się przed tym, jeżeli nie wiemy, jak wygląda obecny stan rozliczeń przejmowanego podmiotu z ZUS?

 • Czy wniosek o wydanie interpretacji ZUS może spowodować kontrolę w firmie

  data dodania: 28.12.2012

  W naszej firmie pojawił się problem. Nie wiemy, czy powinniśmy oskładkować jedno ze świadczeń pracowniczych, które od nowego roku zostało wprowadzone do regulaminu wynagradzania. Chcielibyśmy wystąpić w tej sprawie do ZUS z wnioskiem o wydanie pisemnej interpretacji, ale nasz prezes obawia się, że to ściągnie do nas kontrolę ZUS. Czy istnieje takie zagrożenie?

 • Jak rozliczyć składki i podatek od umowy zlecenia zawartej z własnym pracownikiem w trakcie urlopu bezpłatnego

  data dodania: 28.12.2012

  Naszemu pełnoetatowemu pracownikowi udzieliliśmy urlopu bezpłatnego na okres od 1 października do 31 grudnia 2012 r. W listopadzie zawarliśmy z nim umowę zlecenia (na okres 2 tygodni). Czy od kwoty wynagrodzenia wypłaconego mu z tytułu zlecenia powinniśmy opłacić składki ZUS na zasadach obowiązujących pracowników?

 • Zmiany 2013: Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

  data dodania: 28.12.2012

  (j.t. Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585; ost. zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 1342)* * Tabela uwzględnia zmiany przepisów wprowadzone w IV kwartale 2012 r. i od 1 stycznia 2013 r. – ustawą z 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r. poz.

 • Kiedy można zwolnić z pracy pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim

  data dodania: 28.12.2012

  Pracownik na zwolnieniu chorobowym podlega szczególnej ochronie przed zwolnieniem z pracy. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy pracownik wykorzystuje zwolnienie niezgodnie z jego przeznaczeniem. Pracodawca może go wtedy zwolnić z pracy dyscyplinarnie.

 • Na jakich warunkach będzie można ubiegać się o świadczenia rodzinne od 1 stycznia 2013 r.

  data dodania: 28.12.2012

  Od 1 stycznia 2013 r. zacznie obowiązywać nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych, zgodnie z którą zmienią się zasady przyznawania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. W wyniku nowelizacji wprowadzono również nowe świadczenie – specjalny zasiłek opiekuńczy.

 • Jakie składki zdrowotne w 2013 r. będą opłacać rolnicy

  data dodania: 28.12.2012

  Zasady dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego rolników, wprowadzone po raz pierwszy w 2012 r., będą obowiązywać również przez cały 2013 r. Sposób opłacania składek – albo przez rolnika, albo przez KRUS – jest uzależniony od wielkości gospodarstwa.

 • Co się zmieni od 1 stycznia 2013 r. w zakresie zwalniania pracowników sfery budżetowej

  data dodania: 28.12.2012

  Pracowników sfery budżetowej, m.in. mianowanych nauczycieli, mianowanych urzędników państwowych, urzędników służby cywilnej, nie będzie można zwolnić z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego. Taka zmiana przepisów oczekuje obecnie na podpis prezydenta i ma wejść w życie od 1 stycznia 2013 r.

 • Jak prawidłowo złożyć formularz ZUS IWA za 2012 r.

  data dodania: 28.12.2012

  Termin na przekazanie formularza ZUS IWA „Informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe” za 2012 r. upływa 31 stycznia 2013 r. Dla płatników składek, którzy przekazali ten formularz również za poprzednie 2 lata (za 2010 r. i 2011 r.), obowiązującą ich wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe na okres od 1 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2014 r. ustali ZUS, zawiadamiając ich o tym najpóźniej do 20 kwietnia 2013 r.

 • Za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne trzeba dopłacić składki emerytalne i rentowe – komunikat ZUS

  data dodania: 28.12.2012

  W związku z reformą emerytalną, wchodzącą w życie od 1 stycznia 2013 r., wydłużeniu uległ m.in. staż ubezpieczeniowy gwarantujący minimalną emeryturę. Jeżeli organ opłacający składki za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne (wójt, burmistrz lub prezydent miasta) zaprzestał opłacania składek ze względu na osiągnięcie stażu ubezpieczeniowego, który przed reformą zapewniał najniższą emeryturę, teraz musi dopłacać składki do stażu ubezpieczeniowego wymaganego po reformie.

 • ZUSomat – nowe urządzenie do komunikacji z ZUS

  data dodania: 28.12.2012

  Klienci placówek ZUS mają obecnie do dyspozycji wielofunkcyjny urzędomat. Do 17 grudnia urządzenia stanęły w większości terenowych jednostek ZUS. Za ich pomocą można złożyć do ZUS wniosek zarówno w postaci papierowej, jak i elektronicznej. Użytkownicy platformy PUE mogą zalogować się na swoje konto, a każdy klient będzie mógł uzyskać telefoniczne połączenie z konsultantem ZUS.

 • Zmiany 2013: Ustawa z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych

  data dodania: 22.12.2012

  (j.t. Dz.U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1656; ost. zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 637) * Tabela uwzględnia zmiany przepisów wprowadzone w IV kwartale 2012 r. i od 1 stycznia 2013 r.: – ustawą z 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r. poz. 637)

 • Zmiany 2013: Ustawa z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników

  data dodania: 22.12.2012

  (j.t. Dz.U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291; ost. zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 1342)* * Tabela uwzględnia zmiany przepisów wprowadzone w IV kwartale 2012 r. i od 1 stycznia 2013 r. – ustawą z 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r. poz.

 • Zmiany 2013: Ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

  data dodania: 22.12.2012

  (j.t. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027; ost. zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 1342)* * Tabela uwzględnia zmiany przepisów wprowadzone w IV kwartale 2012 r. i od 1 stycznia 2013 r.: – ustawą z 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. Nr 232 poz. 1378), – ustawą z o zmianie ustawy

 • Jak rozliczyć napiwki, gdy pracodawca rozdziela je pomiędzy pracowników

  Porada aktualna | data dodania: 15.01.2009

  Czy jako pracodawca mam prawo żądać od kelnerów pracujących w mojej restauracji oddania mi napiwków? Chciałbym je rozdzielić po równo na kelnerów i pracowników kuchni, którzy nie mają styczności z klientami. Czy może jest to wynagrodzenie jedynie tych kelnerów, którzy te napiwki dostają? Czy zapis dotyczący rozdzielania napiwków powinienem zawrzeć w regulaminie wynagradzania czy w umowie o pracę?

 • Jak wykazać przychód pracownika-emeryta za 2008 r. w zaświadczeniu wystawianym do ZUS

  Porada aktualna | data dodania: 15.01.2009

  1 stycznia 2008 r. zatrudniliśmy pracownika uprawnionego do wcześniejszej emerytury. Pracownik poprosił o wystawienie zaświadczenia o wynagrodzeniu, jakie mu wypłaciliśmy w całym 2008 r. Uważa on, że zaświadczenie powinniśmy przesłać do ZUS do końca lutego 2009 r. Czy mamy taki obowiązek? Jaki przychód wykazać w zaświadczeniu? Czy jest wzór takiego zaświadczenia?