do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Czy można zaliczać do kosztów odpisy amortyzacyjne od samochodu zakupionego za gotówkę

  Porada aktualna | data dodania: 27.03.2017

  PROBLEM Prowadzę jednoosobową działalność. Chcę kupić od innego przedsiębiorcy samochód za kwotę przekraczającą 15 000 zł. Wolałabym zapłacić za niego gotówką. Czy w takim przypadku będę mogła go amortyzować tylko do kwoty 15 000 zł? Jak powinno takie rozliczenie wyglądać? RADA W przedstawionej sytuacji powinna Pani

 • Czy można amortyzować budynek otrzymany w darowiźnie

  Porada aktualna | data dodania: 27.03.2017

  PROBLEM Prowadzę działalność w zakresie wynajmu nieruchomości. W marcu 2017 r. ojciec podarował mi nieruchomość zabudowaną budynkiem biurowym. Budynek został oddany do użytku w grudniu 1996 r. Ojciec wykorzystywał tę nieruchomość w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Budynek i grunt stanowiły środki trwałe w

 • Czy podatnik może swobodnie modyfikować wygląd księgi przychodów i rozchodów?

  Porada aktualna | data dodania: 27.03.2017

  Podatnik sam prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. Robi to na swoim komputerze, a następnie drukuje. Czy w miesiącach, w których nie pojawiają się u niego wydatki określonego rodzaju, np. w kolumnie 11 „Koszty uboczne zakupu”, podatnik może drukować księgę bez tych kolumn, co pozwoli mu oszczędzić sporo papieru?

 • Jak rozliczyć w kosztach wydatki na stronę internetową?

  Porada aktualna | data dodania: 27.03.2017

  Zleciłem wykonanie strony internetowej za 5000 zł. Czy wydatki z tym związane mogę bezpośrednio zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

 • Czy pracownik, który otrzymał od pracodawcy nagrodę rzeczową, osiąga przychód ze stosunku pracy?

  Porada aktualna | data dodania: 27.03.2017

  Za dobre wyniki w pracy pracownik dostał od firmy tablet. Jak podatkowo potraktować taką nagrodę? Czy po stronie pracownika powstał z tego tytułu przychód ze stosunku pracy?

 • Jakie konsekwencje dla pracodawców ma sporządzenie za pracownika zeznania rocznego przez urząd skarbowy

  Porada aktualna | data dodania: 24.03.2017

  Od 15 marca 2017 r. osoby fizyczne mogą wnioskować do urzędu skarbowego o wypełnienie za nie rozliczenia rocznego PIT-37. Po raz pierwszy mogą skorzystać z tej możliwości podatnicy zobowiązani do złożenia rozliczenia rocznego za 2016 r. W wyniku tych zmian zlikwidowano obowiązek sporządzania przez płatników (w szczególności przez pracodawców) rocznych obliczeń podatku PIT-40.

 • Jak opodatkować nagrody w konkursie wypłacane osobom prowadzącym działalność gospodarczą

  Porada aktualna | data dodania: 17.03.2017

  Prowadzimy spółkę z o.o. i czasem organizujemy konkursy dla sprzedawców naszych kontrahentów. Sprzedawcy są pracownikami kontrahentów lub prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. Nagrody dla pracowników kontrahentów opodatkowujemy 10% zryczałtowanym podatkiem. Mamy jednak wątpliwości, jak powinniśmy opodatkować nagrody dla osób, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą?

 • Czy karty podarunkowe przedpłacone przyznawane z okazji świąt Wielkiejnocy należy doliczyć do przychodu pracowników

  Porada aktualna | data dodania: 16.03.2017

  Z okazji świąt Wielkiejnocy chcemy pod koniec marca 2017 r. obdarować pracowników naszej firmy kartami podarunkowymi przedpłaconymi z możliwością wypłaty gotówki z bankomatu. Karty będą finansowane ze środków zfśs. Czy od przekazanych świadczeń powinniśmy naliczyć składki ZUS i podatek? Rozliczeń w tym zakresie będziemy dokonywać w kwietniu br., zgodnie z ustalonym w naszej firmie terminem płatności wynagrodzeń na 10. dzień miesiąca.

 • Kiedy nieodpłatne świadczenie od pracodawcy w postaci abonamentu medycznego nie obciąży finansowo pracownika

  Porada aktualna | data dodania: 13.03.2017

  PROBLEM Pracownicy korzystają z abonamentów medycznych w wysokości 85 zł, których koszt w całości pokrywa pracodawca. W związku z tym, że podlegają one oskładkowaniu i opodatkowaniu, pracodawca chce również ponieść koszt tych obciążeń, tak aby pracownicy nie ponosili z tego tytułu żadnych kosztów. Czy jest to możliwe,

 • Jak ewidencjonować w pkpir zakup za gotówkę usług rozliczanych w okresach tygodniowych

  Porada aktualna | data dodania: 13.03.2017

  PROBLEM Jesteśmy firmą transportową. Korzystamy z usług podwykonawcy. Kupowane usługi transportowe rozliczamy raz na tydzień na podstawie umowy ramowej podpisanej na czas nieokreślony. Suma tygodniowych transakcji wynosi od 8000 do 10 000 zł netto, w zależności od liczby i rodzaju zleceń. Suma wszystkich transakcji w miesiącu

 • Czy wartość paliwa wykorzystywanego w jazdach prywatnych samochodem służbowym stanowi przychód pracownika

  Porada aktualna | data dodania: 13.03.2017

  PROBLEM Zamierzamy udostępniać naszym pracownikom samochody służbowe również do celów prywatnych. Czy zryczałtowany przychód, jaki będziemy im z tego tytułu ustalali, obejmuje również koszty paliwa, jakie pracownicy zużyją do celów prywatnych, za które zapłaci nasza firma? RADA Zdaniem organów podatkowych ryczałty z

 • Czy umorzenie długu powoduje u poręczyciela powstanie przychodu

  Porada aktualna | data dodania: 13.03.2017

  PROBLEM W 2006 r. sp. z o.o. zawarła z bankiem umowę kredytową. Zabezpieczeniem spłaty kredytu był weksel in blanco spółki oraz jej wspólników (osób fizycznych), poręczony przez klienta mojego biura rachunkowego. Spółka stała się niewypłacalna. Zaprzestała spłacania rat kredytu. W związku z tym bank zwrócił się o

 • Czy powstaje przychód z tytułu wynajęcia części nieruchomości małżonce prowadzącej odrębną działalność gospodarczą

  Porada aktualna | data dodania: 13.03.2017

  PROBLEM Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Wraz z żoną kupiłem w grudniu 2016 r. budynek biurowo-usługowy. Zakup nastąpił w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej ze środków pochodzących z naszego majątku wspólnego. Stroną kupującą byłem ja oraz żona. Zakupiona nieruchomość została wprowadzona w

 • Jak rozliczyć w księgach rachunkowych wstępną opłatę leasingową

  Porada aktualna | data dodania: 13.03.2017

  PROBLEM Jak rozliczać w księgach rachunkowych tzw. wstępną opłatę leasingową w leasingu operacyjnym? Czy należy ją zawsze rozliczać w czasie? Jeżeli wstępna opłata leasingowa jest rozpisywana w kosztach w czasie, czy wyklucza to możliwość uznania jej jednorazowo za koszt uzyskania przychodów? RADA Wstępną opłatę

 • Czy lekarz może zaliczyć do kosztów wydatki na dobrowolną polisę OC?

  Porada aktualna | data dodania: 13.03.2017

  Lekarz prowadzący własny gabinet chce wykupić dobrowolną polisę OC chroniącą go od roszczeń ze strony pacjentów. Czy taki wydatek może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów?

 • Czy zapomoga z tytułu długotrwałej choroby, wypłacona ze środków obrotowych firmy, jest wyłączona z oskładkowania

  Porada aktualna | data dodania: 02.03.2017

  Nasza spółka wypłaciła jednemu z zatrudnionych pracowników zapomogę z tytułu jego długotrwałej choroby. Zapomoga została sfinansowana ze środków obrotowych firmy. Czy kwota zapomogi powinna zostać oskładkowana?

 • Jak ustalić przychód z tytułu udostępniania zleceniobiorcom samochodów służbowych do celów prywatnych

  Porada aktualna | data dodania: 02.03.2017

  Pracownicy naszej firmy korzystają z samochodów służbowych również do celów prywatnych. Z tego tytułu otrzymują miesięczny zryczałtowany przychód w wysokości 250 zł albo 400 zł, w zależności od pojemności silnika. Z samochodów służbowych, w tym do celów prywatnych, będą też korzystać stale współpracujący z nami zleceniobiorcy. Przychód, który w związku z tym uzyskają, chcemy wycenić według tych samych zasad, które dotyczą pracowników. Czy nasze postępowanie będzie prawidłowe?

 • Jak rozliczyć w pkpir ratę za leasing samochodu osobowego

  Porada aktualna | data dodania: 23.02.2017

  PROBLEM W lutym 2017 r. otrzymałem pierwszą fakturę z ratą za samochód wzięty w leasing operacyjny. Data wystawienia faktury 27 lutego 2017 r., data sprzedaży marzec 2017 r. Od tego samochodu będę odliczał tylko 50% VAT. Prowadzę pkpir metodą kasową. Kiedy tę fakturę powinienem ująć w pkpir? W lutym czy w marcu? W jakiej

 • Czy można zaliczyć do kosztów wydatki na urządzenie pomieszczenia socjalnego

  Porada aktualna | data dodania: 23.02.2017

  PROBLEM Prowadzę działalność produkcyjną. Zatrudniam ponad 15 pracowników. Postanowiłem urządzić dla nich pomieszczenie socjalne. Czy wydatki, jakie poniosłem na zakup sprzętu kuchennego (kuchenka mikrofalowa, czajnik, ekspres do kawy) oraz na wystrój (kwiaty, obrazy), mogę zaliczyć do kosztów? RADA Może Pan zaliczyć do

 • Jak ustalić wartość początkową lokalu nabytego na kredyt

  Porada aktualna | data dodania: 23.02.2017

  PROBLEM Kupiłem kilka lat temu prywatnie lokal, który teraz planuję wprowadzić do ewidencji środków trwałych. Lokal kupowałem na kredyt, którym finansowałem jego cenę zakupu oraz koszty związane z transakcją, takie jak PCC oraz wniosek o wpis do hipoteki. Czy ustalając wartość początkową, mam uwzględnić te dodatkowe wydatki

 • Jak rozliczyć w kosztach wydatki spółki cywilnej na zakup usług świadczonych na jej rzecz przez jednego ze wspólników

  Porada aktualna | data dodania: 23.02.2017

  PROBLEM Jestem wspólnikiem spółki cywilnej, której przedmiotem działalności jest obsługa oraz serwis kas fiskalnych. Ponadto prowadzę indywidualną działalność gospodarczą w zakresie usług sprzątania. Zamierzam świadczyć te usługi na rzecz spółki, której jestem wspólnikiem. Czy wydatki, które spółka będzie ponosiła z

 • Kiedy trzeba dokumentować podatkowo transakcje z podmiotami powiązanymi

  Porada aktualna | data dodania: 23.02.2017

  1 stycznia 2017 r. zaczęły obowiązywać nowe regulacje dotyczące dokumentacji podatkowej transakcji lub innych zdarzeń pomiędzy podmiotami powiązanymi. Najważniejszą dla większości podatników zmianą jest to, że najmniejsze firmy nie będą już zobowiązane dokumentować transakcji z podmiotami powiązanymi. Jednak dla tych podatników, którzy nadal sporządzają dokumentacje, zmiany oznaczają więcej pracy. Przygotowanie się do sporządzenia dokumentacji w nowym kształcie powinno stać się dla nich jednym z priorytetów w tym roku. W nowej wersji dokumentację podatnicy będą sporządzać za 2017 r. To oznacza, że faktycznie należy ją ukończyć z początkiem 2018 r. Ale już w trakcie 2017 r. podatnicy powinni stworzyć procedury i zebrać dane, które ułatwią przygotowanie dokumentacji. Część z dokumentów

 • Kiedy lekarz rezygnujący z etatu i przechodzący na kontrakt ma prawo do korzystania z podatku liniowego?

  Porada aktualna | data dodania: 23.02.2017

  Lekarz wcześniej zatrudniony na podstawie umowy o pracę w szpitalu chce zarejestrować działalność gospodarczą i przejść na rozliczenie kontraktowe. Czy w tej sytuacji może korzystać z podatku liniowego?

 • Jak ustalić ośrodek interesów życiowych podatnika, który cały rok pracował w Anglii, a w Polsce pozostawił rodzinę?

  Porada aktualna | data dodania: 23.02.2017

  Podatnik na cały rok pojechał pracować do Anglii. W Polsce została jego żona i dzieci. Tutaj też ma własne mieszkanie. Czy w tej sytuacji można uznać, że podatnik ma ośrodek interesów życiowych w Anglii i tam powinien płacić podatki?

 • Czy należy potrącać zaliczki na PIT od wartości ubezpieczenia medycznego opłacanego byłemu pracownikowi?

  Porada aktualna | data dodania: 23.02.2017

  Firma sponsoruje byłemu pracownikowi ubezpieczenie medyczne. Czy z tego tytułu powinna pobierać co miesiąc zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?