do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
zamknij
Powrót do menu głównego
 • Jak rozliczyć w pkpir ratę za leasing samochodu osobowego

  Porada aktualna | data dodania: 23.02.2017

  PROBLEM W lutym 2017 r. otrzymałem pierwszą fakturę z ratą za samochód wzięty w leasing operacyjny. Data wystawienia faktury 27 lutego 2017 r., data sprzedaży marzec 2017 r. Od tego samochodu będę odliczał tylko 50% VAT. Prowadzę pkpir metodą kasową. Kiedy tę fakturę powinienem ująć w pkpir? W lutym czy w marcu? W jakiej

 • Czy można zaliczyć do kosztów wydatki na urządzenie pomieszczenia socjalnego

  Porada aktualna | data dodania: 23.02.2017

  PROBLEM Prowadzę działalność produkcyjną. Zatrudniam ponad 15 pracowników. Postanowiłem urządzić dla nich pomieszczenie socjalne. Czy wydatki, jakie poniosłem na zakup sprzętu kuchennego (kuchenka mikrofalowa, czajnik, ekspres do kawy) oraz na wystrój (kwiaty, obrazy), mogę zaliczyć do kosztów? RADA Może Pan zaliczyć do

 • Jak ustalić wartość początkową lokalu nabytego na kredyt

  Porada aktualna | data dodania: 23.02.2017

  PROBLEM Kupiłem kilka lat temu prywatnie lokal, który teraz planuję wprowadzić do ewidencji środków trwałych. Lokal kupowałem na kredyt, którym finansowałem jego cenę zakupu oraz koszty związane z transakcją, takie jak PCC oraz wniosek o wpis do hipoteki. Czy ustalając wartość początkową, mam uwzględnić te dodatkowe wydatki

 • Jak rozliczyć w kosztach wydatki spółki cywilnej na zakup usług świadczonych na jej rzecz przez jednego ze wspólników

  Porada aktualna | data dodania: 23.02.2017

  PROBLEM Jestem wspólnikiem spółki cywilnej, której przedmiotem działalności jest obsługa oraz serwis kas fiskalnych. Ponadto prowadzę indywidualną działalność gospodarczą w zakresie usług sprzątania. Zamierzam świadczyć te usługi na rzecz spółki, której jestem wspólnikiem. Czy wydatki, które spółka będzie ponosiła z

 • Kiedy trzeba dokumentować podatkowo transakcje z podmiotami powiązanymi

  Porada aktualna | data dodania: 23.02.2017

  1 stycznia 2017 r. zaczęły obowiązywać nowe regulacje dotyczące dokumentacji podatkowej transakcji lub innych zdarzeń pomiędzy podmiotami powiązanymi. Najważniejszą dla większości podatników zmianą jest to, że najmniejsze firmy nie będą już zobowiązane dokumentować transakcji z podmiotami powiązanymi. Jednak dla tych podatników, którzy nadal sporządzają dokumentacje, zmiany oznaczają więcej pracy. Przygotowanie się do sporządzenia dokumentacji w nowym kształcie powinno stać się dla nich jednym z priorytetów w tym roku. W nowej wersji dokumentację podatnicy będą sporządzać za 2017 r. To oznacza, że faktycznie należy ją ukończyć z początkiem 2018 r. Ale już w trakcie 2017 r. podatnicy powinni stworzyć procedury i zebrać dane, które ułatwią przygotowanie dokumentacji. Część z dokumentów

 • Kiedy lekarz rezygnujący z etatu i przechodzący na kontrakt ma prawo do korzystania z podatku liniowego?

  Porada aktualna | data dodania: 23.02.2017

  Lekarz wcześniej zatrudniony na podstawie umowy o pracę w szpitalu chce zarejestrować działalność gospodarczą i przejść na rozliczenie kontraktowe. Czy w tej sytuacji może korzystać z podatku liniowego?

 • Jak ustalić ośrodek interesów życiowych podatnika, który cały rok pracował w Anglii, a w Polsce pozostawił rodzinę?

  Porada aktualna | data dodania: 23.02.2017

  Podatnik na cały rok pojechał pracować do Anglii. W Polsce została jego żona i dzieci. Tutaj też ma własne mieszkanie. Czy w tej sytuacji można uznać, że podatnik ma ośrodek interesów życiowych w Anglii i tam powinien płacić podatki?

 • Czy należy potrącać zaliczki na PIT od wartości ubezpieczenia medycznego opłacanego byłemu pracownikowi?

  Porada aktualna | data dodania: 23.02.2017

  Firma sponsoruje byłemu pracownikowi ubezpieczenie medyczne. Czy z tego tytułu powinna pobierać co miesiąc zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?

 • Czy pracownik uzyska przychód z tytułu zapłaconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

  Porada aktualna | data dodania: 17.02.2017

  W lipcu 2016 r. otrzymaliśmy od pracownika oświadczenie o przekroczeniu w czerwcu 2016 r. rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe u innego płatnika. W styczniu 2017 r. otrzymaliśmy zawiadomienie z ZUS o konieczności skorygowania u tego pracownika podstawy wymiaru tych składek w lipcu i naliczenia ich od kwoty wskazanej w zawiadomieniu. Z przepisów rozporządzenia składkowego wynika, że w razie złożenia przez ubezpieczonego oświadczenia niezgodnego ze stanem faktycznym, w wyniku którego powstanie zadłużenie z tytułu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ubezpieczony jest zobowiązany do spłaty całości tego zadłużenia. Jako pracodawca chcemy jednak opłacić swoją część składek, zgodnie z zasadami ich finansowania wynikającymi z ustawy o systemie ubezpieczeń

 • Jak wykazać podatek od wynagrodzeń wypłaconych w 2016 r. ukraińskim zleceniobiorcom i pracownikom

  Porada aktualna | data dodania: 17.02.2017

  Jesteśmy polskim pracodawcą zatrudniającym około 100 osób. W 2016 r. zatrudnialiśmy 2 obywateli Ukrainy na podstawie umowy zlecenia i umowy o pracę. Od przychodów tych osób pobieraliśmy zaliczkę na podatek dochodowy według zasad właściwych dla polskich zleceniobiorców i pracowników. Czy nasze postępowanie było prawidłowe? Jakie formularze podatkowe powinniśmy sporządzić dla tych osób za 2016 r.?

 • Jak ewidencjonować w pkpir wydatki gotówkowe po zmianach

  Porada aktualna | data dodania: 07.02.2017

  W 2017 r. z 15 000 euro do 15 000 zł został obniżony limit wartości transakcji zawieranych między przedsiębiorcami, za które płatność może następować gotówką. Oznacza to, że przedsiębiorcy znacznie częściej są zobowiązani do dokonywania i przyjmowania płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą za pośrednictwem rachunku płatniczego. Nieprzestrzeganie tego obowiązku ma swoje negatywne konsekwencje podatkowe w postaci wyłączenia z kosztów wydatków zapłaconych wbrew obowiązkowi gotówką. Przedstawiamy omówienie nowych zasad rozliczania wydatków gotówkowych w kosztach oraz ich ewidencję w pkpir na przykładach.

 • Jak rozliczyć w kosztach wydatek na ubezpieczenie leasingowanego samochodu

  Porada aktualna | data dodania: 07.02.2017

  PROBLEM Podpisałem umowę leasingu operacyjnego na samochód osobowy o wartości 200 000 zł. Składka na ubezpieczenie samochodu obejmująca OC, AC, NNW została opłacona przez leasingodawcę. Następnie ciężar tej składki został przeniesiony na mnie poprzez wkalkulowanie go w wartość każdej z 36 rat leasingowych. Na otrzymywanych

 • Kiedy trzeba rozliczyć przychód ze sprzedaży nieruchomości nabytej od syndyka

  Porada aktualna | data dodania: 07.02.2017

  PROBLEM Klient mojego biura rachunkowego w 2011 r. podpisał umowę przedwstępną z deweloperem na zakup mieszkania. W tym samym roku dokonał zapłaty za całe mieszkanie – 150 000 zł. Mieszkanie zostało wydane przez dewelopera do użytku. W 2013 r. deweloper ogłosił upadłość i sąd upadłościowy wyznaczył syndyka masy

 • Jak skorygować na przełomie roku przychody i koszty ze sprzedaży w związku ze zwrotem towarów

  Porada aktualna | data dodania: 07.02.2017

  PROBLEM W lutym 2017 r. kontrahent zwrócił naszej spółce partię wadliwych towarów sprzedanych mu jeszcze w grudniu 2016 r. Zwrot został przyjęty do magazynu i spółka uznała reklamację tych towarów zgłoszoną przez kontrahenta. W związku z tym została wystawiona faktura korygująca i nastąpił zwrot pieniędzy zapłaconych

 • W jakich okolicznościach podatnik może zaliczyć do kosztów wydatki na kurs językowy?

  Porada aktualna | data dodania: 07.02.2017

  Podatnik prowadzi biuro tłumaczeń. Zamierza skorzystać ze specjalistycznego kursu języka angielskiego, który podniesie jego umiejętności w zakresie języka technicznego. Czy wydatek poniesiony na taki kurs będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

 • Jak stosować nowe oświadczenie PIT-2 przy ustalaniu zaliczki na podatek w 2017 r.

  Porada aktualna | data dodania: 01.02.2017

  Pracownik, który przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym złoży pracodawcy oświadczenie PIT-2, zasadniczo zapłaci niższy podatek od wynagrodzenia. Płatnik przy obliczaniu miesięcznego podatku zastosuje bowiem kwotę zmniejszającą zobowiązanie wobec fiskusa w wysokości 46,33 zł. Jeżeli jednak w 2017 r. przychody pracownika przekroczą I przedział skali podatkowej, tj. 85 528 zł, płatnik zaprzestanie naliczania kwoty zmniejszającej podatek. Stanie się tak mimo braku zmiany stanu faktycznego wynikającego z tego oświadczenia.

 • Czy można odliczyć VAT z faktur za remont lokalu w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej

  Porada aktualna | data dodania: 31.01.2017

  Nowe przepisy wprowadziły możliwość wykreślenia przez urząd skarbowy podatnika z rejestru VAT, gdy zawiesi działalność na okres co najmniej sześciu miesięcy. Powstaje wówczas pytanie, czy podatnik może na zasadach ogólnych odliczać podatek naliczony z faktur np. za remont lokalu przeprowadzony w trakcie zawieszenia działalności i kiedy może to zrobić.

 • Jak zaewidencjonować w pkpir bony otrzymane od kontrahenta

  Porada aktualna | data dodania: 30.01.2017

  PROBLEM W styczniu 2017 r. otrzymałem bony od jednej z hurtowni za wysokie zakupy dokonane w 2016 r. Bony mają wartość 300 zł i 100 zł. Pod koniec stycznia zapłaciłem tymi bonami za towar kupiony do prowadzonego przeze mnie sklepu. Czy te bony powinienem wpisać w pozostałe przychody w pkpir? Czy wydatki opłacone tymi bonami mogę

 • Jak amortyzować logo otrzymane w darowiźnie

  Porada aktualna | data dodania: 30.01.2017

  PROBLEM Przedsiębiorca na podstawie umowy darowizny zawartej z ojcem otrzymał logo słowno-graficzne. Logo to nie zostało zarejestrowane jako znak towarowy. W umowie darowizny została przyjęta wartość rynkowa logo (według wyceny dokonanej przez biegłego). Przedsiębiorca zamierza wykorzystać otrzymane logo w prowadzonej

 • Czy można jednorazowo amortyzować urządzenie Thermomix

  Porada aktualna | data dodania: 30.01.2017

  PROBLEM Dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej (mała gastronomia) kupiłem urządzenie Thermomix. Czy mogę dokonać jego jednorazowej amortyzacji? RADA Może Pan dokonać jednorazowej amortyzacji urządzenia Thermomix, jeżeli jest Pan małym podatnikiem albo rozpoczął prowadzenie działalności w 2017 r. Szczegóły –

 • Czy prowizja pośrednika pomniejsza przychód ze zbycia spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego

  Porada aktualna | data dodania: 30.01.2017

  PROBLEM Klient mojego biura rachunkowego (osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej) zbył na początku 2017 r. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Prawo to nabył w 2014 r. Cena sprzedaży znacząco przekroczyła koszt nabycia wymienionego prawa. Przy jego zbywaniu klient korzystał z usług biura

 • Czy dokonując wyceny bilansowej należności w walucie obcej, należy urealnić również odpis aktualizujący

  Porada aktualna | data dodania: 30.01.2017

  PROBLEM Posiadamy należność w walucie obcej, która ze względu na prawdopodobieństwo niezapłacenia została objęta w listopadzie 2016 r. odpisem aktualizującym. Czy dokonując wyceny tej należności na dzień bilansowy, powinniśmy również osobno dokonać wyceny odpisu aktualizującego tę należność? RADA Tak. Na dzień

 • Jakie zmiany w pkpir obowiązują od 1 stycznia 2017 r.

  Porada aktualna | data dodania: 30.01.2017

  Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują zmiany w rozporządzeniu w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów związane z wprowadzeniem zakazu zaliczania do kosztów uzyskania przychodów płatności gotówkowych powyżej 15 000 zł. Efektem wprowadzonych zmian jest m.in. poszerzenie katalogu dowodów księgowych o nowy rodzaj dokumentu. To na jego podstawie podatnicy prowadzący pkpir mają obowiązek dokonywać korekty kosztów w związku z zaliczeniem do nich wydatków powyżej 15 000 zł uregulowanych gotówką zamiast za pośrednictwem rachunku płatniczego.

 • Jak rozliczyć w pkpir refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego

  Porada aktualna | data dodania: 10.01.2017

  PROBLEM Otrzymałem refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego. Czy ta refundacja stanowi dla mnie przychód z działalności gospodarczej opodatkowany PIT? Jeżeli tak, to w której kolumnie pkpir mam ten przychód wykazać? RADA Otrzymana przez Pana refundacja nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej w

 • Czy można zaliczyć do kosztów wydatki związane z używaniem i eksploatacją udostępnionych składników majątku

  Porada aktualna | data dodania: 10.01.2017

  PROBLEM Prowadzę hurtownię spożywczą. Podpisałem umowy o współpracy z osobami fizycznymi prowadzącymi własną działalność gospodarczą. Na ich podstawie zdobywają oni dla mnie klientów lub zbierają zamówienia od klientów już pozyskanych. W celu umożliwienia wykonywania tych usług udostępniam tym osobom m.in. telefony