do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Kiedy trzeba zapłacić VAT od napraw zlecanych przez sprzedawcę

  Porada aktualna | data dodania: 27.03.2017

  PROBLEM Prowadzę punkt handlowy i sprzedaję m.in. narzędzia elektromechaniczne – wiertarki, szlifierki itp. Często klienci w trakcie okresu gwarancji przynoszą mi popsuty sprzęt do naprawy gwarancyjnej. Ja wysyłam go do serwisu, który to naprawia w ramach gwarancji albo odpłatnie. Naprawione narzędzia odsyłają mi i ja wydaję

 • Jak powinien rozliczać VAT rolnik ryczałtowy, który prowadzi działalność gospodarczą

  Porada aktualna | data dodania: 27.03.2017

  PROBLEM Prowadzę biuro rachunkowe. W ostatnich dniach zgłosił się do mnie rolnik ryczałtowy prowadzący gospodarstwo rolne, który zamierza prowadzić działalność gospodarczą. Gospodarstwo prowadzi samodzielnie. Jak powinien on rozliczać VAT? RADA W przypadku rolników ryczałtowych prowadzących pozarolniczą działalność

 • Jak rozliczyć w księgach rachunkowych prerabat jako formę „premii z góry”

  Porada aktualna | data dodania: 13.03.2017

  W praktyce gospodarczej utarł się zwyczaj udzielania premii kontrahentom nabywającym określoną ilość produktów u danego dostawcy. Jednak w celu zintensyfikowania swojej sprzedaży oraz rozszerzenia rynku zbytu swoich produktów, dostawcy wprowadzają nowe sposoby premiowania kontrahentów nabywających jej produkty (wśród nich udzielanie tzw. prerabatu określanego także jako „premią z góry”).

 • Kiedy podatnik powinien wystawić fakturę na żądanie klienta

  Porada aktualna | data dodania: 13.03.2017

  PROBLEM W jakim terminie należy wystawić fakturę klientowi, na rzecz którego sprzedaż została udokumentowana paragonem? Klient w lipcu 2016 r. dokonał u nas zakupów, na które został wystawiony paragon. W lutym 2017 r. przyszedł z paragonem z żądaniem wystawienia faktury. Czy musimy mu ją wystawić? RADA Nie mają Państwo

 • Czy błędny adres w dowodzie rejestracyjnym samochodu powoduje utratę prawa do odliczenia VAT

  Porada aktualna | data dodania: 13.03.2017

  PROBLEM Pytanie dotyczy odliczenia 50% VAT od zakupu paliwa (zakupy udokumentowane fakturami) do samochodu osobowego – środka trwałego w działalności. Okazało się, że adres podany w dowodzie rejestracyjnym jest błędny, zmiana nie została naniesiona w odpowiednim czasie. Pomyłka została już poprawiona w dowodzie

 • Czy w przypadku płatności gotówką trzeba stosować mechanizm odwrotnego obciążenia

  Porada aktualna | data dodania: 27.02.2017

  Świadczę usługi budowlane (wykonywanie konstrukcji dachowych). Czy jeśli wystawię za nie fakturę płatną gotówką, to też muszę stosować odwrócony VAT?

 • Czy roboty budowlane objęte odwrotnym obciążeniem podlegają rozliczeniu w ramach ulgi na złe długi

  Porada aktualna | data dodania: 27.02.2017

  Na początku 2017 r. wykonałem jako podwykonawca usługę budowlaną, którą udokumentowałem fakturą „odwrotne obciążenie”. Fakturę uwzględniłem w poz. 31 deklaracji VAT-7 za styczeń 2017 r. Nie otrzymałem zapłaty w terminie i obawiam się, że ze względu na problemy finansowe kontrahenta już jej nie otrzymam. Czy mam prawo skorzystać z ulgi na złe długi?

 • Kiedy usługa uszlachetniania może być opodatkowana stawką 0%

  Porada aktualna | data dodania: 27.02.2017

  Kategoria tzw. usług uszlachetniania jest bardzo szeroka. Zaliczane są do niej również usługi naprawy, przerobu, przetworzenia. W niektórych przypadkach usługi te mogą być opodatkowane stawką 0%, gdy dotyczą towarów wywożonych po wykonaniu usługi poza UE. Aby podatnik mógł stosować stawkę 0%, musi spełnić liczne warunki. Przede wszystkim miejsce ich świadczenia musi być w Polsce.

 • Kiedy rozliczyć import usług, jeśli faktura została wystawiona przed wykonaniem usługi

  Porada aktualna | data dodania: 27.02.2017

  Podatnicy, u których dochodzi do importu usług, niejednokrotnie otrzymują faktury dokumentujące nabywane usługi przed ich wykonaniem. Powoduje to wątpliwości, kiedy powstał moment rozliczenia importu usług oraz jaki jest właściwy dla celów VAT kurs przeliczeniowy.

 • Kiedy przy sprzedaży części samochodowych oraz samochodów może być stosowana marża

  Porada aktualna | data dodania: 27.02.2017

  Gdy przy nabyciu samochodu nie wystąpi VAT naliczony, zarówno sprzedaż takiego samochodu, jak i części samochodowych może być opodatkowana od marży. Prawo do stosowania marży w przypadku sprzedaży części samochodowych pochodzących z demontażu potwierdził TSUE w wyroku z 18 stycznia 2017 r. w sprawie C-471/15. Do tej pory ani polskie organy podatkowe, ani sądy nie dawały takiego prawa.

 • Czy podwykonawca usługi serwisowej klimatyzacji wystawia fakturę z odwrotnym obciążeniem

  Porada aktualna | data dodania: 27.02.2017

  W ramach prowadzonej działalności podatnik świadczy usługi serwisowe dotyczące klimatyzacji, w tym usługi awaryjnej naprawy. Czy jeżeli podatnik świadczy takie usługi jako podwykonawca, powinien wystawiać faktury „odwrotne obciążenie”?

 • Czy pokrycie faktury wkładem rzeczowym pozbawia prawa do ubiegania się o przyspieszony zwrot VAT

  Porada aktualna | data dodania: 27.02.2017

  Podatnik wnosi o przyspieszony, 25-dniowy termin zwrotu VAT. Jedna z faktur, dotycząca okresu objętego zwrotem, nie została opłacona w gotówce, lecz pokryta wkładem rzeczowym. Czy w tej sytuacji podatnik ma prawo do przyspieszonego zwrotu VAT?

 • Czy rekompensata za korzystanie z praw autorskich podlega VAT

  Porada aktualna | data dodania: 27.02.2017

  Spółka jest posiadaczem autorskich praw majątkowych do utworów audiowizualnych. W ramach prowadzonej działalności świadczy usługi polegające na udzielaniu za wynagrodzeniem licencji na korzystanie z tych utworów. Spółka ustaliła, że przysługujące jej prawa autorskie są naruszane przez użytkowników Internetu. Ustaliła także personalia części osób naruszających te prawa i zawiera z nimi sądowe oraz pozasądowe ugody. Na podstawie zawartej ugody osoby te zobowiązują się do zapłaty spółce wynagrodzeń licencyjnych z tytułu korzystania z utworów oraz odszkodowań stanowiących zadośćuczynienie za wyrządzoną szkodę (rekompensat za powstałe straty i utracone korzyści). Czy odszkodowania te podlegają opodatkowaniu VAT?

 • Czy w nowej działalności gospodarczej można używać kasy z poprzedniej działalności

  Porada aktualna | data dodania: 27.02.2017

  31 marca 2017 r. zamierzam zakończyć działalność gospodarczą, a z dniem 3 kwietnia 2017 r. zarejestrować inną działalność w odmiennej branży. Co z kasą rejestrującą? Czy w nowej branży mogę używać kasy, którą posiadam?

 • Czy dostawca towarów wrażliwych musi się rozliczać za okresy miesięczne

  Porada aktualna | data dodania: 27.02.2017

  Mały podatnik rozliczający VAT metodą kasową dokonuje dostaw towarów wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy o VAT. Czy jeżeli utraci prawo do składania deklaracji kwartalnych, będzie mógł pozostać przy metodzie kasowej? Czy ma o tym fakcie zawiadomić urząd skarbowy? I od kiedy ewentualnie ma się rozliczać miesięcznie?

 • Czy świadczący usługi doradztwa prawnego przez Internet musi posiadać kasę rejestrującą

  Porada aktualna | data dodania: 27.02.2017

  Od dwóch lat prowadzę działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług doradztwa prawnego przez Internet. Moimi klientami są m.in. osoby prywatne. Czy mam obowiązek ewidencjonowania tych usług na kasie rejestrującej?

 • Czy wierzyciel może skorzystać z ulgi na złe długi, jeśli dłużnik zawiesił dzielność gospodarczą

  Porada aktualna | data dodania: 27.02.2017

  Mam nieuregulowaną wierzytelność przysługującą mi od jednego z kontrahentów. Zamierzam w stosunku do niej skorzystać z ulgi na złe długi. Dowiedziałem się, że kontrahent, wobec którego przysługuje mi wierzytelność, zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej. Czy mimo to mogę skorzystać z ulgi na złe długi?

 • Czy opodatkowanie w ramach mechanizmu odwrotnego obciążenia pozwala podatnikowi dalej wysyłać deklaracje VAT w formie pisemnej?

  Porada aktualna | data dodania: 27.02.2017

  Firma dostarcza towary opodatkowane w ramach mechanizmu odwrotnego obciążenia. Czy w tej sytuacji dalej możemy wysyłać deklaracje podatkowe na potrzeby VAT w formie pisemnej?

 • Czy zatrudnianie tylko w jednym z ostatnich dwóch lat mniej niż 10 pracowników powoduje utratę statusu mikroprzedsiębiorcy?

  Porada aktualna | data dodania: 27.02.2017

  Czy nasza firma postępuje prawidłowo, nie składając JPK_VAT? W 2015 r. mieliśmy zatrudnienie mniejsze niż 10 osób, ale w 2016 r. przekroczyliśmy tę liczbę. Wskaźnik finansowy jest spełniony w obu latach.

 • Kiedy zawieszenie działalności gospodarczej powoduje wykreślenie z rejestru podatników VAT?

  Porada aktualna | data dodania: 27.02.2017

  Podatnik zarabia sezonowo. Po końcu sezonu (około kwietnia) chce zawiesić działalność gospodarczą aż do grudnia. Jakie to będzie miało konsekwencje dla rozliczeń VAT?

 • Jak ewidencjonować transakcje wymiany walut

  Porada aktualna | data dodania: 23.02.2017

  PROBLEM Spółka z o.o. prowadzi kantor wymiany walut. Ponadto spółka prowadzi działalność opodatkowaną, w związku z czym jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT i składa deklaracje VAT-7. Jakie kwoty należy wykazać dla celów CIT, jeżeli, przykładowo, w miesiącu łączna kwota uzyskana ze sprzedaży walut wyniosła 4 000 000

 • Kiedy podatnik powinien zainstalować kasę, gdy pierwszą usługę wykonał w ubiegłym roku

  Porada aktualna | data dodania: 23.02.2017

  PROBLEM Od dwóch lat prowadzę działalność, świadcząc w jej ramach usługi medyczne (jestem lekarzem). Do tej pory nie musiałem rejestrować sprzedaży w kasie z uwagi na obsługiwanie wyłącznie podmiotów gospodarczych (byłem zatrudniany przez przychodnie). W grudniu 2016 r. wykonałem pierwszą czynność na rzecz pacjenta, który

 • Jak uzyskać przyspieszony zwrot VAT – po zmianach

  Porada aktualna | data dodania: 23.02.2017

  Jedną z metod realizacji zasady neutralności VAT jest uzyskanie zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym lub odpowiednio podatku naliczonego. Zwrot można otrzymać w terminie podstawowym (60 dni) lub przyspieszonym (25 dni) od dnia złożenia deklaracji VAT. W praktyce spory występują najczęściej wówczas, gdy podatnik wnioskuje o zwrot w skróconym, 25-dniowym terminie. Już w poprzednim stanie prawnym podatnicy musieli spełnić „szczególne” warunki dla otrzymania takiego zwrotu. Obecnie poprzeczka została postawiona przez ustawodawcę jeszcze wyżej.

 • Jak skorygować na przełomie roku przychody i koszty ze sprzedaży w związku ze zwrotem towarów

  Porada aktualna | data dodania: 07.02.2017

  PROBLEM W lutym 2017 r. kontrahent zwrócił naszej spółce partię wadliwych towarów sprzedanych mu jeszcze w grudniu 2016 r. Zwrot został przyjęty do magazynu i spółka uznała reklamację tych towarów zgłoszoną przez kontrahenta. W związku z tym została wystawiona faktura korygująca i nastąpił zwrot pieniędzy zapłaconych

 • Jak rozliczyć i korygować rozliczenia VAT błędnie zafakturowanej dostawy objętej odwrotnym obciążeniem

  Porada aktualna | data dodania: 07.02.2017

  W przypadku transakcji zakupu sprzętu elektronicznego objętego tzw. „odwrotnym obciążeniem” często dochodzi do pomyłek w rozliczeniach i dokumentacji. W przypadku tego rodzaju sprzętu transakcje te są rozliczane i fakturowane na zasadach ogólnych (do wartości 20 tys. zł netto) albo – gdy ich wartość przekracza 20 tys. zł netto – na zasadzie odwrotnego obciążenia. W artykule przedstawiamy zasady korygowania faktur i rozliczeń transakcji zakupu sprzętu elektronicznego objętego odwrotnym obciążeniem, która została błędnie udokumentowana fakturą „zwykłą”, podczas gdy powinna być udokumentowana fakturą bez kwoty podatku, oznaczoną słowami „odwrotne obciążenie”.