do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Czy od zakupu świadectw efektywności energetycznej można odliczyć VAT

  Porada aktualna | data dodania: 28.03.2017

  Spółka akcyjna w związku z prowadzoną działalnością w zakresie obrotu energią elektryczną nabywa świadectwa efektywności energetycznej. Czy z tytułu nabywania takich świadectw spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług?

 • Jak rozliczać VAT od wytworzenia towaru z materiału powierzonego

  Porada aktualna | data dodania: 28.03.2017

  Jeżeli podatnicy wykonują towary częściowo z materiału powierzonego, częściowo zaś z materiału własnego, to sposób kwalifikacji czynności wykonywanych w takich przypadkach zdaniem organów podatkowych zależy od wartości wykorzystanych przez wykonawcę materiałów własnych. Sądy nie zgadzają się z tym stanowiskiem. Rozróżnienie, czy wytworzenie towaru z materiału powierzonego jest usługą czy dostawą towarów, jest szczególnie istotne w przypadku czynności dokonywanych na rzecz zagranicznych kontrahentów.

 • Jak odliczyć VAT po utracie prawa do zwolnienia z VAT

  Porada aktualna | data dodania: 28.03.2017

  Od 3 stycznia 2017 r. prowadzę hurtownię z artykułami spożywczymi. Ze względu na przewidywaną początkowo niewielką wartość sprzedaży korzystałem ze zwolnienia ze względu na wysokość obrotów. W lutym 2017 r. podpisałem jednak z nowym odbiorcą towarów kontrakt, który skutkował znacznym zwiększeniem obrotów. 23 marca 2017 r. wartość mojej sprzedaży przekroczyła 200 000 zł. Zarejestrowałem się do VAT i będę rozliczał się miesięcznie. Nie wiem, czy postąpiłem właściwie, ale opodatkowałem całą wartość tej transakcji sprzedaży towarów, która spowodowała przekroczenie 200 000 zł. Nie dzieliłem jej na zwolnioną i opodatkowaną. Sprzedaż towarów nabywanych wcześniej bez prawa do odliczenia teraz muszę opodatkowywać VAT. Czy w takiej sytuacji w stosunku do towarów będących na stanie

 • Czy trzeba zapisywać w ewidencji VAT faktury dokumentujące sprzedaż zaewidencjonowaną na kasie rejestrującej

  Porada aktualna | data dodania: 28.03.2017

  Cała sprzedaż naszej firmy jest ewidencjonowana na kasach rejestrujących. Faktury wystawiamy tylko na żądanie klienta. Czy te faktury muszą być zapisywane w ewidencji? Całą sprzedaż rozliczamy na podstawie raportów kasowych. Czy postępujemy prawidłowo?

 • Czy wykonanie usług dotyczących własnych pojazdów podlega opodatkowaniu VAT

  Porada aktualna | data dodania: 28.03.2017

  Czy wykonywanie badań technicznych pojazdów należących do podatnika na własnej stacji kontroli pojazdów stanowi usługę podlegającą VAT? To samo pytanie dotyczy napraw wykonanych we własnym zakresie. Czy również takie naprawy mamy traktować jak świadczenie usług?

 • Czy opłata depozytowa przy sprzedaży akumulatora podlega VAT

  Porada aktualna | data dodania: 28.03.2017

  Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży akumulatorów samochodowych. Jeżeli nabywca akumulatora nie przekaże mi zużytego akumulatora, jestem obowiązany do pobrania opłaty depozytowej. Czy od opłat depozytowych powinienem naliczać VAT?

 • Czy podatnik, u którego wystąpił ujemny podatek należny, może wystąpić o skrócenie terminu zwrotu VAT do 25 dni

  Porada aktualna | data dodania: 28.03.2017

  W wyniku wystawienia faktur korygujących sprzedaż w deklaracji VAT wystąpiła ujemna wartość VAT należnego. Sprzedaż w tym miesiącu była bowiem znacznie niższa niż wartość faktur korygujących. W deklaracji wykazano też VAT naliczony (zobowiązania w całości uregulowano). Czy mamy prawo ubiegać się o zwrot VAT w terminie 25 dni?

 • Czy okresy rozliczeniowe muszą obejmować miesiące kalendarzowe

  Porada aktualna | data dodania: 28.03.2017

  Biuro rachunkowe świadczy na rzecz swoich klientów usługi księgowe, rozliczane w miesięcznych okresach rozliczeniowych. Czy na potrzeby VAT okresy te mogą obejmować miesiące kalendarzowe albo okres np. od 15 do 14 następnego miesiąca?

 • Jak prawidłowo rozliczyć wydanie nagród w konkursie realizowanym na zlecenie sponsora

  Porada aktualna | data dodania: 28.03.2017

  Czy prawidłowe jest obciążenie sponsora konkursu przez jego organizatora notą obciążeniową w wartości brutto przekazanych nagród? Schemat rozliczeń wygląda następująco: ● organizator nabywa nagrody, a następnie odlicza VAT naliczony, ● organizator obciąża sponsora fakturą VAT za usługę, notą obciążeniową za kupione nagrody, ● wydając nagrody osobom fizycznym, organizator nalicza VAT należny.

 • Jak skorygować VAT, gdy samochód będzie tymczasowo wykorzystywany do celów innych niż działalność

  Porada aktualna | data dodania: 28.03.2017

  Klient naszego biura (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT i składa miesięczne deklaracje VAT-7. Na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystuje nabyty w 2015 r. samochód osobowy, od którego są dokonywane pełne odliczenia. Dla samochodu jest także prowadzona ewidencja przebiegu pojazdów oraz został on zgłoszony informacją VAT-26. Klient chciałby udać się tym samochodem na wakacje, w związku z czym planuje na początku lipca zgłosić jego częściowe wykorzystywanie do celów innych niż działalność gospodarcza, natomiast pod koniec sierpnia chce zgłosić wykorzystywanie samochodu wyłącznie do działalności gospodarczej. Jak w tej sytuacji podatnik powinien dokonać korekty podatku odliczonego przy nabyciu samochodu?

 • Co ma zrobić podatnik wykreślony z rejestru VAT, jeśli w rzeczywistości prowadzi działalność gospodarczą?

  Porada aktualna | data dodania: 28.03.2017

  Urząd skarbowy wykreślił podatnika z rejestru, pozbawiając go statusu podatnika VAT czynnego. Czy w tej sytuacji podatnik musi się jeszcze raz zarejestrować na potrzeby VAT?

 • Czy można odliczyć VAT od zakupów zrobionych przed złożeniem VAT-R?

  Porada aktualna | data dodania: 28.03.2017

  Podatnik jeszcze przed rejestracją jako podatnik VAT czynny kupił okazyjnie narzędzia, które będzie wykorzystywał do prowadzenia działalności gospodarczej już po złożeniu VAT-R. Czy w tej sytuacji może odliczyć podatek naliczony z faktur za te narzędzia?

 • Czy zwolnienie od VAT obejmuje też darowiznę napojów?

  Porada aktualna | data dodania: 28.03.2017

  Podatnik (właściciel sklepu spożywczego) chce zrobić darowiznę żywności na rzecz domu dziecka. Darowizna ma obejmować również napoje (soki, napoje gazowane). Czy w takim przypadku dostawa dalej korzysta ze zwolnienia od VAT?

 • Jak rozliczyć w księgach rachunkowych dywidendę wypłaconą w formie niepieniężnej

  Porada aktualna | data dodania: 27.03.2017

  W spółkach kapitałowych, tj. w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością oraz w spółce akcyjnej, prawo do dywidendy stanowi jedno z podstawowych praw majątkowych wspólnika (akcjonariusza). W praktyce obrotu gospodarczego najpopularniejszą formą wypłaty dywidendy jest świadczenie pieniężne. Dozwolona jest jednak także wypłata dywidendy w naturze, np. w formie rzeczy oznaczonych co do gatunku lub w towarze (tzw. dywidenda rzeczowa). Ten artykuł wskazuje, jak taką dywidendę rzeczową rozliczyć podatkowo i ująć w księgach rachunkowych.

 • Czy spadkobierca może wystawić faktury w imieniu spadkodawcy

  Porada aktualna | data dodania: 27.03.2017

  PROBLEM Razem z bratem kontynuujemy (spółka cywilna) działalność gospodarczą zmarłego nagle ojca. Ojciec wykonywał wiele usług, jednak nie zdążył wystawić faktur. Czy spadkobiercy mogą w imieniu zmarłego ojca wystawić faktury na wykonane przez niego prace oraz złożyć deklaracje VAT-7? RADA Spadkobiercy nie mogą wystawić

 • Czy należy odprowadzić VAT od zbycia wierzytelności odpisanej jako nieściągalna

  Porada aktualna | data dodania: 27.03.2017

  PROBLEM Spółka w rozliczeniu za listopad 2016 r. na podstawie art. 89a ustawy o VAT dokonała korekty należnego VAT od wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Ogólna kwota wierzytelności wynosiła 24 600 zł, w tym 4600 zł należny VAT. W kwietniu 2017 r. spółka zawarła umowę przelewu wierzytelności,

 • Czy przemieszczanie towarów do testów w ramach transakcji wspólnotowych podlega opodatkowaniu VAT

  Porada aktualna | data dodania: 27.03.2017

  PROBLEM Nasza firma planuje podpisać kontrakt z kontrahentem z Niemiec. Warunkiem zawarcia kontraktu jest udostępnienie niemieckiemu kohntrahentowi produktów w celu przeprowadzenia testów i prób technicznych. Towary, które miałyby być przesłane w celu ich przetestowania pod kątem przydatności na potrzeby odbiorcy, pozostawałyby na

 • Kiedy trzeba zapłacić VAT od napraw zlecanych przez sprzedawcę

  Porada aktualna | data dodania: 27.03.2017

  PROBLEM Prowadzę punkt handlowy i sprzedaję m.in. narzędzia elektromechaniczne – wiertarki, szlifierki itp. Często klienci w trakcie okresu gwarancji przynoszą mi popsuty sprzęt do naprawy gwarancyjnej. Ja wysyłam go do serwisu, który to naprawia w ramach gwarancji albo odpłatnie. Naprawione narzędzia odsyłają mi i ja wydaję

 • Jak powinien rozliczać VAT rolnik ryczałtowy, który prowadzi działalność gospodarczą

  Porada aktualna | data dodania: 27.03.2017

  PROBLEM Prowadzę biuro rachunkowe. W ostatnich dniach zgłosił się do mnie rolnik ryczałtowy prowadzący gospodarstwo rolne, który zamierza prowadzić działalność gospodarczą. Gospodarstwo prowadzi samodzielnie. Jak powinien on rozliczać VAT? RADA W przypadku rolników ryczałtowych prowadzących pozarolniczą działalność

 • Jak rozliczyć w księgach rachunkowych prerabat jako formę „premii z góry”

  Porada aktualna | data dodania: 13.03.2017

  W praktyce gospodarczej utarł się zwyczaj udzielania premii kontrahentom nabywającym określoną ilość produktów u danego dostawcy. Jednak w celu zintensyfikowania swojej sprzedaży oraz rozszerzenia rynku zbytu swoich produktów, dostawcy wprowadzają nowe sposoby premiowania kontrahentów nabywających jej produkty (wśród nich udzielanie tzw. prerabatu określanego także jako „premią z góry”).

 • Kiedy podatnik powinien wystawić fakturę na żądanie klienta

  Porada aktualna | data dodania: 13.03.2017

  PROBLEM W jakim terminie należy wystawić fakturę klientowi, na rzecz którego sprzedaż została udokumentowana paragonem? Klient w lipcu 2016 r. dokonał u nas zakupów, na które został wystawiony paragon. W lutym 2017 r. przyszedł z paragonem z żądaniem wystawienia faktury. Czy musimy mu ją wystawić? RADA Nie mają Państwo

 • Czy błędny adres w dowodzie rejestracyjnym samochodu powoduje utratę prawa do odliczenia VAT

  Porada aktualna | data dodania: 13.03.2017

  PROBLEM Pytanie dotyczy odliczenia 50% VAT od zakupu paliwa (zakupy udokumentowane fakturami) do samochodu osobowego – środka trwałego w działalności. Okazało się, że adres podany w dowodzie rejestracyjnym jest błędny, zmiana nie została naniesiona w odpowiednim czasie. Pomyłka została już poprawiona w dowodzie

 • Czy w przypadku płatności gotówką trzeba stosować mechanizm odwrotnego obciążenia

  Porada aktualna | data dodania: 27.02.2017

  Świadczę usługi budowlane (wykonywanie konstrukcji dachowych). Czy jeśli wystawię za nie fakturę płatną gotówką, to też muszę stosować odwrócony VAT?

 • Czy roboty budowlane objęte odwrotnym obciążeniem podlegają rozliczeniu w ramach ulgi na złe długi

  Porada aktualna | data dodania: 27.02.2017

  Na początku 2017 r. wykonałem jako podwykonawca usługę budowlaną, którą udokumentowałem fakturą „odwrotne obciążenie”. Fakturę uwzględniłem w poz. 31 deklaracji VAT-7 za styczeń 2017 r. Nie otrzymałem zapłaty w terminie i obawiam się, że ze względu na problemy finansowe kontrahenta już jej nie otrzymam. Czy mam prawo skorzystać z ulgi na złe długi?

 • Kiedy usługa uszlachetniania może być opodatkowana stawką 0%

  Porada aktualna | data dodania: 27.02.2017

  Kategoria tzw. usług uszlachetniania jest bardzo szeroka. Zaliczane są do niej również usługi naprawy, przerobu, przetworzenia. W niektórych przypadkach usługi te mogą być opodatkowane stawką 0%, gdy dotyczą towarów wywożonych po wykonaniu usługi poza UE. Aby podatnik mógł stosować stawkę 0%, musi spełnić liczne warunki. Przede wszystkim miejsce ich świadczenia musi być w Polsce.