do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 20.03.2017
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Zmiany w kodach dokumentów ZUS

Od 1 marca 2017 r. do użytku wszedł nowy kod przyczyny wyrejestrowania z ubezpieczeń. Ponadto zmianie uległ opis kodu tytułu ubezpieczenia dotyczący funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.

Pierwsza zmiana, w zakresie kodu tytułu ubezpieczenia, ma charakter dostosowujący, w związku z wyodrębnieniem w ramach Krajowej Administracji Skarbowej nowej formacji – Służby Celno-Skarbowej. Kod tytułu ubezpieczenia 11 34, dotychczas mający zastosowanie do funkcjonariuszy służby celnej, od 1 marca 2017 r. odnosi się do ubezpieczeń Funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.

Druga zmiana to wprowadzenie do katalogu dotychczas obowiązujących kodów przyczyny wyrejestrowania (część VII załącznika nr 18 do zmienianego rozporządzenia) nowej pozycji – kodu 800. Nowy kod przyczyny wyrejestrowania ma zastosowanie do wyrejestrowania pracownika w związku z przejściem zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę w trybie art. 231 Kodeksu pracy. W takiej sytuacji nowy pracodawca z mocy prawa staje się stroną stosunków pracy dla przejmowanych pracowników. Umowy o pracę są wówczas kontynuowane, z tym że na miejsce dotychczasowego pracodawcy jako strona umowy wstępuje nowy podmiot. Nabywa on na zasadzie sukcesji prawnej wszelkie prawa i przejmuje wszystkie obowiązki, wynikające z „przejmowanych” stosunków pracy. Obydwaj pracodawcy – przejmujący i przejmowany – muszą jednak w takiej sytuacji dochować wobec ZUS odpowiednich formalności, m.in. w zakresie dokumentacji zgłoszeniowej i wyrejestrowującej osób ubezpieczonych.

Oprac. Joanna Stolarska

Poradnik Gazety Prawnej 4/2017 - Kontrola podatników – nowe procedury (książka)

Od 1 marca 2017 r. obowiązuje nowa ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej. Ustawa ta nie tylko ujednolica dotychczas istniejące struktury pod wspólną nazwą czy wprowadza zmiany kompetencyjne w zakresie już istniejących instytucji, ale również przyznaje organom nowo utworzonej administracji daleko idące uprawnienia w obszarze szeroko rozumianej kontroli.

Kup już za: 29.90 zł