do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 17.03.2017
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Wcześniejsze rozwiązanie umowy leasingu bez konieczności korekty kosztów

W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy leasingu operacyjnego z powodu wykupienia przez leasingobiorcę przedmiotu leasingu, nie powstaje obowiązek korygowania kosztów uzyskania przychodów o opłaty poniesione do dnia rozwiązania tej umowy. Potwierdził to Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z 9 lutego 2017 r., sygn. 0461-ITPB1.4511.998.2016.1.AK.

Regulacje zawarte w art. 23a–23l updof dotyczące umów leasingu operacyjnego nie określają skutków podatkowych rozwiązania tego rodzaju umów przed czasem w nich oznaczonym. Odnoszą się jedynie do rozporządzania przedmiotem leasingu po upływie okresu podstawowego oraz w trakcie trwania umowy leasingu.

W związku z tym, jeżeli w czasie krótszym od okresu podstawowego nastąpi rozwiązanie umowy leasingu operacyjnego, np. z powodu wykupienie przedmiotu tej umowy przez leasingobiorcę, nie skutkuje to obowiązkiem skorygowania kosztów uzyskania przychodów o poniesione do tego czasu wydatki wynikające z zawartej umowy (raty leasingowe). Wynika to z tego, że w momencie ich ponoszenia miały związek z osiąganymi przez leasingobiorcę przychodami. Spełniały zatem warunki do uznania ich za koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 22 ust. 1 updof.

Czytaj więcej w artykule: "Czy wcześniejsze rozwiązanie umowy leasingu operacyjnego powoduje konieczność dokonania korekty kosztów – interpretacja MF" >>

Poradnik Gazety Prawnej 4/2017 - Kontrola podatników – nowe procedury (książka)

Od 1 marca 2017 r. obowiązuje nowa ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej. Ustawa ta nie tylko ujednolica dotychczas istniejące struktury pod wspólną nazwą czy wprowadza zmiany kompetencyjne w zakresie już istniejących instytucji, ale również przyznaje organom nowo utworzonej administracji daleko idące uprawnienia w obszarze szeroko rozumianej kontroli.

Kup już za: 29.90 zł