do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 16.02.2017
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Podatek liniowy ze stawką 15%

Na najbliższym posiedzeniu Sejm zajmie się projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która przewiduje m.in. zmniejszenie stawki podatku liniowego z 19% do 15%.

Do ostatniej zmiany stawki tego podatku doszło z początkiem 2004 r., kiedy równocześnie doszło do istotnej zmiany poziomu opodatkowania podatkiem CIT, poprzez obniżenie stawki tego podatku z 27% do 19%. 

Wybór zastosowania tej formy opodatkowania uzależniony jest od zgłoszenia przez podatnika do właściwego naczelnika urzędu skarbowego do 20 stycznia roku podatkowego. Zaletą opodatkowania dochodów podatkiem liniowym jest stosowanie jednej stawki podatku niezależnie od tego, ile przedsiębiorca zarabia. Podatnik może w tym przypadku od podstawy opodatkowania odliczyć sobie składki na ubezpieczenia społeczne, zapłacone bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe, a także wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego dokonanych w roku podatkowym, do wysokości określonej w przepisach o indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego.

Od 1 stycznia 2017 r. obniżono stawkę podatku CIT do 15%, co zdaniem projektodawcy w konsekwencji sprawia, że pozostanie przy dotychczasowej stawce podatku liniowego, prowadziłoby do uprzywilejowania przedsiębiorców, do których zastosowanie mają regulacje ustawy CIT.

Projektowane przepisy zakładają również:

  • wydłużenie okresu w jakim można rozliczyć stratę podatkową z 5 do 15 lat podatkowych
  • zwiększenie limitu odpisu amortyzacyjnego z 3.500 zł do 10.000 zł

Przewiduje się, że proponowane zmiany będą miały pozytywne skutki w postaci stymulowania rozwoju gospodarczego. W perspektywie zmiana przepisów może mieć wpływ na podejmowanie działalności gospodarczej, co może też mieć odczuwalne przełożenie dla dobra kondycji polskiej gospodarki. Ponadto przyjmuje się, że stosowanie bodźców podatkowych jest dobrym rozwiązaniem dla wsparcia inwestycji i biznesu.

Oprac. Alicja Fal

Poradnik Gazety Prawnej 4/2017 - Kontrola podatników – nowe procedury (książka)

Od 1 marca 2017 r. obowiązuje nowa ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej. Ustawa ta nie tylko ujednolica dotychczas istniejące struktury pod wspólną nazwą czy wprowadza zmiany kompetencyjne w zakresie już istniejących instytucji, ale również przyznaje organom nowo utworzonej administracji daleko idące uprawnienia w obszarze szeroko rozumianej kontroli.

Kup już za: 29.90 zł